Αγροτικά

Από το κινητό πότισμα και λίπανση καλλιεργειών

Δημιουργός της εφαρμογής αυτής η εκ Τυρνάβου καταγόμενη Χαρά Κουτάλου, η οποία είναι καθηγήτρια Πληροφορικής, δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα και έδρα της είναι η Θεσσαλονίκη.

H αγροτική τεχνολογία ταιριάζει στη σύγχρονη γυναίκα της υπαίθρου

 

Η κα Κουτάλου αναφέρει ότι η εφαρμογή που δημιούργησε θα είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου αγρότη από τη νέα αρδευτική περίοδο, δηλαδή από τον νέο χρόνο, αν και πιλοτικά εφαρμόστηκε με επιτυχία φέτος σε εκτάσεις παραγωγών της επαρχίας Τυρνάβου.

Η εφαρμογή αξιοποιεί τα δεδομένα από τους κοντινούς μετεωρολογικούς σταθμούς που υπάρχουν και δίνει οδηγίες στον αγρότη για το πώς θα ποτίσει, αλλά και το πώς θα προχωρήσει στην λίπανση της καλλιέργειάς του, μειώνοντας έτσι και το κόστος, αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Για τις οδηγίες άρδευσης χρησιμοποιούνται παράμετροι από το έδαφος, το είδος της καλλιέργειας, το αρδευτικό σύστημα και μετεωρολογικά δεδομένα. Για τις οδηγίες λίπανσης χρησιμοποιούνται παράμετροι και δεδομένα από πρόσφατες αναλύσεις εδάφους και φύλλων και το είδος της καλλιέργειας.

Η εφαρμογή χαρακτηρίστηκε «καινοτομική» και χρηματοδοτήθηκε και από ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του 2 FIWARE Accelerators, SmartAgriFood και FINISH, ενώ χρησιμοποιεί τις αρχές της γεωργίας ακριβείας και παρέχει στον αγρότη ένα εργαλείο που τον βοηθάει καθημερινά με οδηγίες για το πώς θα πρέπει να φροντίσει την καλλιέργειά του.

Πηγή ypaithros.gr

Have your say