Αφιερώματα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Οι ΡΟΜά στη Στερεά Ελλάδα. Π.Ε. Βοιωτίας, Αλίαρτος (4ο μέρος)

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στηρίζεται σε πέντε άξονες προτεραιότητας οι οποίοι είναι:

1  Στέγαση και Βασικές Υποδομές
2  Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
3  Εκπαίδευση
4  Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα
5  Ανάπτυξη Κοινωνικού Διαλόγου και Διασφάλιση Προϋποθέσεων Εφαρμογής

Οι πρώτοι τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας εφαρμόζονται σε επίπεδο Οικισμού. Οι συγκεκριμένοι Άξονες, είναι εκείνοι που συνδέονται άμεσα με τους αντίστοιχους Άξονες της Εθνικής Στρατηγικής. Ο Άξονας Προτεραιότητας 5, περιέχει οριζόντιες δράσεις και εφαρμόζεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή συνολικά σε επίπεδο Περιφέρειας.

Οι Ρομά στη Βοιωτία – Αλίαρτος

Από το σημερινό 4ο μέρος του αφιερώματός μας θα ασχοληθούμε αναλυτικά με τους οικισμούς στους Δήμους   κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα όρια των οποίων κατοικούν Ρομά,  ξεκινώντας από την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Στη Βοιωτία οι Ρομά κατοικούν στα όρια των ακόλουθων Δήμων:

Αλιάρτου – Θεσπιέων
Θηβαίων
Λεβαδέων
Ορχομενού

Ξεκινώντας από τον Δήμο Αλιάρτου-Θεσιέων θα δούμε αναλυτικά τον οικισμό Αγίου Αθανασίου και τον οικισμό της επαρχιακής οδού Αλιάρτου-Λιβαδειάς. Για τον κάθε οικισμό αναφέρονται ο αριθμός των κατοίκων και η κατάταξή τους κατά φύλλο και ηλικία, η μόρφωση, οι συνθήκες διαβίωσης, τα κύρια προβλήματα, οι παροχές, η απασχόληση και άλλα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στον Περιφερειακό Σχεδιασμό για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την 2014-2020.

Αλίαρτος

Οικισμός Αγίου Αθανασίου
Δήμος: Αλιάρτου – Θεσπιέων
Δημοτικό Διαμέρισμα: Αλιάρτου
Όνομα Οικισμού: Άγιος Αθανάσιος
Τυπολογία Οικισμού: Μικτός καταυλισμός σε μόνιμη θέση
Πλήθος από κελύφη: 34
Σπίτια (αριθμός): 4
Καλύβια – Τσαντήρια – Παραπήγματα (αριθμός): 30
Αριθμός οικογενειών: 40
Άνδρες (άνω των 15 ετών): 88
Γυναίκες (άνω των 15 ετών): 90
Παιδιά (ως 15 ετών): 30
Από τα παιδιά πηγαίνουν:
Νηπιαγωγείο: 5
Δημοτικό: 15
Γυμνάσιο: 4
Αριθμός μη μόνιμων ή εποχιακών Ρομά που διαμένουν στον οικισμό: 70
Η επιλογή του χώρου του οικισμού έγινε: Από τους ίδιους τους Ρομά
Αποχέτευση στα κελύφη: Δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης. Σε 5 μόνο κελύφη υπάρχει βόθρος.
Διαμορφωμένοι δρόμοι στον οικισμό: Λίγοι
Υδροδότηση στα κελύφη: Περίπου στο 10%
Κοινόχρηστη βρύση στον οικισμό: Όχι
Δημόσιος φωτισμός: Ναι
Ηλεκτροδότηση στα κελύφη: Περίπου στο 10%
Είδος υποδομών εκπαίδευσης που εξυπηρετούν τον οικισμό: Νηπιαγωγείο, δημοτικό
Απόσταση (εκτίμηση): 500 μ
Υποδομές υγείας και απόσταση: Κέντρο Υγείας – 500 μ
Υποδομές Κοινωνικής υποστήριξης & αλληλεγγύης που εξυπηρετούν τον οικισμό: Δεν υπάρχουν
Τι είδους ελεύθεροι χώροι και χώροι κοινών συναθροίσεων εξυπηρετούν τον οικισμό: Αθλητικός χώρος, πάρκο, πλατεία και παιδική χαρά
Κύρια μορφή απασχόλησης: Εργάτες αγρών
Δευτερεύουσα: Εμπόριο, ρακοσυλλέκτες
Κυριότερα προβλήματα για τους κατοίκους του οικισμού: Ύδρευση, Ηλεκτρισμός, Αποχέτευση, Ασφαλτοδρόμηση, Κάδοι απορριμμάτων.

Οικισμός Αλιάρτου Επαρχιακής Οδού
Δήμος: Αλιάρτου – Θεσπιέων
Δημοτικό Διαμέρισμα: Αλιάρτου
Όνομα Οικισμού: ΕΟ Αλιάρτου – Λειβαδιάς
Τυπολογία Οικισμού: Αμιγής καταυλισμός σε μόνιμη θέση
Πλήθος από κελύφη: 30
Σπίτια (αριθμός): 0
Καλύβια – Τσαντίρια – Παραπήγματα (αριθμός): 30
Αριθμός οικογενειών: 38
Άνδρες (άνω των 15 ετών): 60
Γυναίκες (άνω των 15 ετών): 64
Παιδιά (ως 15 ετών): 28
Από τα παιδιά πηγαίνουν:
Νηπιαγωγείο: 0
Δημοτικό: 0
Γυμνάσιο: 0
Αριθμός μη μόνιμων ή εποχιακών Ρομά που διαμένουν στον οικισμό: 60
Η επιλογή του χώρου του οικισμού έγινε: Από τους ίδιους τους Ρομά
Αποχέτευση στα κελύφη: Δεν υπάρχει καθόλου αποχέτευση
Διαμορφωμένοι δρόμοι στον οικισμό: Λίγοι
Υδροδότηση στα κελύφη: Σε λίγα
Κοινόχρηστη βρύση στον οικισμό: Όχι
Δημόσιος φωτισμός: Ναι
Ηλεκτροδότηση στα κελύφη: Όχι σε κανένα
Είδος υποδομών εκπαίδευσης που εξυπηρετούν τον οικισμό: Νηπιαγωγείο, δημοτικό
Απόσταση (εκτίμηση): 1 χλμ
Υποδομές υγείας και απόσταση: Κέντρο υγείας – 1 χλμ
Υποδομές Κοινωνικής υποστήριξης & αλληλεγγύης που εξυπηρετούν τον οικισμό: Δεν υπάρχουν

Τι είδους ελεύθεροι χώροι και χώροι κοινών συναθροίσεων εξυπηρετούν τον οικισμό: Αθλητικός χώρος, πλατεία και παιδική χαρά
Κύρια μορφή απασχόλησης: Μικροπωλητές
Δευτερεύουσα: ρακοσυλλέκτες
Κυριότερα προβλήματα για τους κατοίκους του οικισμού: Λυόμενα σπίτια, Ύδρευση, Φρεάτια, Ηλεκτρισμός, Αποχέτευση, Κοινόχρηστος Φωτισμός, Ασφαλτοδρόμηση, Κάδοι απορριμμάτων

Προβλήματα της εγκατάστασης που αναφέρονται είναι οι ιδιαιτέρως δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, η έλλειψη υποδομών, η καύση υλικών και καλωδίων στους καταυλισμούς. Για το θέμα της εκπαίδευσης, αναφέρθηκε ότι εκ μέρους της δημοτικής αρχής γίνεται προσπάθεια για την συμμετοχή και την φοίτηση των παιδιών, χωρίς όμως το όλο εγχείρημα να έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να έχει εξασφαλισθεί η τακτική φοίτηση ορισμένων παιδιών στο δημοτικό σχολείο.

Αναφέρεται έλλειψη κοινωνικής υπηρεσίας και εξειδικευμένου προσωπικού και κάποιες αντιδράσεις κατοίκων λόγω της εκεί εγκατάστασης, οι οποίες συχνά προκαλούν εντάσεις. Επίσης, αναφέρθηκαν τα προβλήματα, τα οποία εντοπίζονται στην φοίτηση των παιδιών στο σχολείο, και ειδικότερα η άρνηση ή αντιδράσεις για εγγραφή μαθητών Ρομά σε ορισμένα σχολεία της περιοχής .

Σημείωση: Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων σε απάντηση του ερωτηματολογίου ηλεκτρονικά, ανεβάζει τον αριθμό οικισμών Ρομά στους τέσσερις. Οι απαντήσεις όμως που έλαβε ο ανάδοχος δεν περιελάμβαναν καθόλου αριθμητικά στοιχεία. Από τηλεφωνική επικοινωνία με το Δήμο, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις οικισμοί (Μούλκι, Σπηλιά και Μαρίνου Αντύπα) που αναφέρονται στην (χωρίς αριθμητικά στοιχεία) απάντηση του Δήμου, γειτνιάζουν μεταξύ τους και από τους Ρομά θεωρούνται ένας οικισμός, με όνομα Επαρχιακή Οδός

Σύμφωνα με ανάρτηση από τον Συνήγορο του Πολίτη στον ιστότοπο Συνήγορος για τους τσιγγάνους/ Ρομά (http://www.synigoros.gr/maps?i=maps.el.maps – σημείο Αλίαρτος), πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον καταυλισμό Ρομά στην περιοχή του Δήμου Αλιάρτου για τις ανάγκες παρέμβασης στις 25.11.2011. Ο πληθυσμός των Ρομά εκτιμήθηκε τότε περίπου στα 560 άτομα, εκ των οποίων ο αριθμός των παιδιών υπολογίστηκε περίπου στα 200.

Πηγή: Διαμεσολαβητής και ΡΟΜΑ οικισμού

Φωτογραφίες αρχείου και διαδίκτυο

 

Have your say