Πολιτισμός

ΕΚΔΗΛΩΣΗ Το πολιτιστικό απόθεμα της Βοιωτίας ως μοχλός ανάπτυξης

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο Θήβας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Το πολιτιστικό απόθεμα της Βοιωτίας ως μοχλός ανάπτυξης».

Have your say