Επίκαιρα

Εκπτώσεις από Δευτέρα, κλειστά την Κυριακή 15/1

Οι χειμερινές εκπτώσεις του 2017 θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017 ενώ την Κυριακή 15 Ιανουαρίου ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς προτείνει τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά.  

Οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέχουν ότι εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής να αναγράφεται και το ποσοστό έκπτωσης για το συγκεκριμένο είδος που πρόκειται να αγοράσουν.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %») ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής.

Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €.

Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Have your say