Επίκαιρα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. Δημοπρατείται το Κλειστό-Ντροπή του Ορχομενού

Είναι όλα έτοιμα και επιτέλους το Κλειστό γυμναστήριο-ντροπή για τον Ορχομενό δημοπρατείται και πλέον παίρνει σάρκα και οστά η επισκευή του. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 του Υφυπουργείου Αθλητισμού και είναι ύψους 406.392€.

Η δημοπρασία του έργου θα γίνει Τρίτη 19 Απριλίου στις 10:00 οπότε θα κατακυρωθεί η προσφορά και θα ανακηρυχτεί η ανάδοχος εταιρεία που θα υλοποιήσει το έργο.

Κλειστό ΟρχΗ συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Έτσι σε ένα εξάμηνο και σε κάθε περίπτωση προς το τέλος του έτους θα πρέπει το κλειστό να παραδοθεί στη νεολαία μας.

Η ημέρα που είχαμε πει ότι θα δοθεί στους νέους του Ορχομενού, που θα ανάψουν τα φώτα θα γίνουν τα εγκαίνια, θα είναι μέρα γιορτής για τον τόπο μας και για το asopichos.gr δικαίωση.
Μέσα από την ιστοσελίδα μας δώσαμε μάχη να φτάσουμε ως εδώ. Δεχτήκαμε τόνους λάσπης αλλά αυτό επιστρέφεται στους ίδιους με την ευχή της αυτοκριτικής. Άλλωστε έχουμε καιρό να κάνουμε πολλά αφιερώματα και να δούμε την πορεία από την αρχή μέχρι το τέλος.

Πέρασαν 494 ημέρες (μέχρι σήμερα 7/4) από τότε, Νοέμβρης 2014, που αφιερώσαμε την ιστοσελίδα μας, εκτός των άλλων, στην αποκατάσταση του κλειστού σταδίου. Επίσης πέρασαν 312 ημέρες από την ημέρα (4 Ιουνίου 2015) της επίσκεψης του ΓΓΑ Ιούλιου Συναδινού για αυτοψία και εξασφάλιση του ποσού επισκευής.
Κλειστό ΟρχομενούΠαραμονές Χριστουγέννων, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, (106 ημέρες) ο Υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής υπέγραψε την απόφαση για την ανακατασκευή του κλειστού ντροπή.
Και πάλι δεν εφησυχάζουμε, θα παρακολουθούμε την πορεία μέχρι την ολοκλήρωση. Είπαμε μέχρι να ακουστούν οι πρώτες φωνές δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα.

Το Κόστος και οι εργασίες 

Η μελέτη και δημοπράτηση του έργου έχει προϋπολογισμό 406.392€ και περιλαμβάνει:
– Αντικατάσταση του μεγαλύτερου τμήματος της οροφής του κτιρίου και τμήματος της πλαγιοκάλυψης από πάνελ πολυουρεθάνης.

– Επίστρωση με αθλητικό δάπεδο από χλωριούχο πολυβινύλιο PVC πάχους 9mm.

– Αναδιαμόρφωση των βοηθητικών χώρων (καθαιρέσεις, τοιχοποιίες, επιχρίσματα,

Κλειστό Ορχ1πλακοστρώσεις, κουφώματα, χρωματισμοί κ.λ.π.) για την δημιουργία χώρων αποδυτηρίων διαιτητών, ιατρείου και WC AMEA προκειμένου να εξασφαλισθεί αδειοδότηση του Γυμναστηρίου.

– Αντικατάσταση των δικτύων αποχέτευσης, ύδρευσης, ισχυρών ρευμάτων και θέρμανσης και δημιουργία δικτύου πυρόσβεσης.

Αναλυτικά
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης-Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 406.392,00Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 241.121,72€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 43.401,91€
Απρόβλεπτα 42.678,54€
Απολογιστικά αναδόχου 3.000,00€
Αναθεώρηση 197,83€
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 75.992,00€

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορά στις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή του κλειστού
Γυμναστηρίου του Δήμου Ορχομενού, που έχει υποστεί φθορές και βανδαλισμούς
και οι κυριότερες εργασίες που περιλαμβάνει είναι :
– Αντικατάσταση του μεγαλύτερου τμήματος της οροφής του κτιρίου και τμήματος της πλαγιοκάλυψης από πάνελ πολυουρεθάνης.
– Επίστρωση με αθλητικό δάπεδο από χλωριούχο πολυβινύλιο PVC πάχους 9mm.
– Αναδιαμόρφωση των βοηθητικών χώρων (καθαιρέσεις, τοιχοποιίες, επιχρίσματα,
πλακοστρώσεις, κουφώματα, χρωματισμοί κ.λ.π.) για την δημιουργία χώρων
αποδυτηρίων διαιτητών, ιατρείου και WC AMEA προκειμένου να εξασφαλισθεί
αδειοδότηση του Γυμναστηρίου.Κλειστό Ορχ2
– Αντικατάσταση των δικτύων αποχέτευσης, ύδρευσης, ισχυρών ρευμάτων και
θέρμανσης και δημιουργία δικτύου πυρόσβεσης.

Η Χρηματοδότηση του Έργου

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕ016 Αθλητικές
Υποδομές) Υφυπουργείο Αθήτισμού και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93)  καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν.4013/2011, ως ισχύει σήμερα.

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Have your say