Ιστορία

Η Ιστορία του Ορχομενού 5ο μέρος. Οθωμανική, νεώτερη, σύγχρονη περίοδος

Η Ιστορία του Ορχομενού 5ο μέρος. Οθωμανική, νεώτερη, σύγχρονη περίοδος

Στο προηγούμενο μέρος ασχοληθήκαμε με τους μέσους χρόνους, περίοδο στην οποία δεσπόζουν η κτίση της Παναγίας Σκριπούς και του Αγίου Σώστη, για τους τους Γότθους, τους Φράγκους και τους Οθωμανούς.Ορχο βαμβακι
Σήμερα θα ολοκληρώσουμε αυτή την βουτιά στην ιστορια του τόπου μας φτάνοντας στα σύγχρονα χρόνια.

Το αφιέρωμα θα συνεχιστεί με την πορεία του Δήμου στα επόμενα δημόσιευματα.

Από το 1434 μέχρι την Επανάσταση ο Ορχομενός βρέθηκε υπό οθωμανική κυριαρχία. Την περίοδο αυτή η πόλη ανήκε στον καζά της Λιβαδειάς. Κατά την περίοδο της Οθωμανοκρατίας ο Ορχομενός δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα, δεδομένου ότι οι Οθωμανοί σεβάστηκαν τη γλώσσα και τη θρησκεία. Η γη περιήλθε απευθείας στο σουλτάνο και μέρος της στους βοεβόδες.

  • Το 1770 οι κάτοικοι άρχισαν να καλλιεργούν βαμβάκι, δραστηριότητα η οποία συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, που ανακόπηκε μόνο από την επιδημία πανώλης του 1788-1789.

Οι Ορχομένιοι Γούλας και Ζυγούρας συμμετείχαν στα προεπαναστατικά κινήματα, ενώ η προσφορά του Ορχομενού σε ανθρώπινο δυναμικό και επισιτιστικό υλικό καθ’ όλη τη διάρκεια της Επανάστασης είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Νεότερη και Σύγχρονη περίοδος

Ο Ορχομενός απελευθερώθηκε οριστικά το 1829, όμως η οικονομική κατάσταση των κατοίκων του ήταν άθλια εξαιτίας των καταστροφών από το πέρασμα του εχθρού. Επίσης, οι βάλτοι της περιοχής προκαλούσαν Ορχο απο λιβαδειαθανατηφόρες ασθένειες, με κυριότερη την ελονοσία.
Το 1835 ανακηρύχθηκε δήμος με έδρα τη Σκριπού. Ο δήμος περιλάμβανε τη Σκριπού, την Πετρομαγούλα, την Καρυά, το Νησί, τον Άγιο Δημήτριο, το Βρανέζι και το Μολύβι.

Σταδιακά άρχισε η οικονομική ακμή, που οδήγησε 20 χρόνια αργότερα στην ανάπτυξη συνολικά της πόλης με ειδικές παρεμβάσεις στο χωροταξικό ιστό της πόλης.
Το 1882 ξεκίνησε η αποξήρανση της Κωπαΐδας.
Το 1889 η έδρα του δήμου μεταφέρθηκε στην Πετρομαγούλα και προσαρτήθηκαν οι οικισμοί Τσαμάλι, Πολυγύρα, Καρυώτισσα, Καλύβια, Κίκυρα, Σύνος, Άνω και Κάτω Μονή Σκριπούς.
Το 1912 ο δήμος Ορχομενού καταργήθηκε και δημιουργήθηκαν ξεχωριστές κοινότητες όπως η Σκριπού, η Πετρομαγούλα και το Τσαμάλι.
Το 1920 η Σκριπού και η Πετρομαγούλα συνενώθηκαν και αποτέλεσαν την πόλη του Ορχομενού, ο οποίος έγινε έδρα του δήμου Ορχομενού. Ο δήμος προήλθε από την εκ νέου συνένωση των γύρω οικισμών το 1948.

Το αφιέρωμα θα συνεχιστεί με τα ιστορικά στοιχεία της πορείας του Δήμου

Have your say