Τοπικά

Ιδρύεται Κέντρο Αλληλεγγύης στον Ορχομενό. Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν

Τριετή λειτουργία θα έχει το κέντρο Κοινότητας Ορχομενού για το το οποίο εγκρίθηκε ποσό 164.160 το οποίο πιστώθηκε στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εγκρίθηκε από την Περιφέρεια.

Για την λειτουργία του κέντρου είναι απαραίτητη η πρόσληψη τριών ατόμων των παρακάτω ειδικοτήτων για τις οποίες θα ξεκινήσουν διαδικασίες πρόσληψης με την δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης, τον επόμενο μήνα (Φεβρουάριος).

Οι θέσεις που θα προκηρυχτούν στο Κέντρο Κοινότητας Ορχομενού

1 Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ)
1 Ψυχολόγος (ΠΕ) και
1 Βοηθητικό Προσωπικό (ΔΕ)

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Μέχρι να αρχίσει η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας το οποίο θα αναλάβει (εκτός των άλλων) και τα σχετικά με το κοινωνικό εισόδημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον Δήμο Ορχομενού ή στο ΚΕΠ από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου

Have your say