Τοπικά

Μέχρι 30 Νοεμβρίου ρυθμίσεις οφειλών στον Δήμο Λιβαδειάς

Την δυνατότητα ρύθμισης οφειλών στον Δήμο Λιβαδειάς οι οποίες έχουν βεβαιωθεί έως τις 30.9.2017 παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 Ν. 4483/2017 ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση τελειώνει στις 30 Νοεμβρίου 2017 (άρθρο 52 παρ. 1 Ν. 4483/2017).

Στη ρύθμιση του Ν. 4483/2017 υπάγεται το σύνολο των οφειλών κάθε κατηγορίας εφόσον έχουν βεβαιωθεί έως τις 30.9.2017, μετά από αίτηση του οφειλέτη στην ταμειακή υπηρεσία.
Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ ή σε 2 έως 100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν και ειδικότερα:

•    Εφάπαξ με απαλλαγή 100%
•    Σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή 80%
•    Σε 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή 70%
•    Σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή 60%
•    Σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή 50%

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Δημαρχείο Λιβαδειάς, Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά, 3ος όροφος γραφεία 10 και 11 και στα τηλέφωνα: 2261350823, 2261350828 και 2261350875 (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Have your say