Αγροτικά

Μειωμένες 2% οι ενδεικτικές τιμές για τις συνδεδεμένες 2018 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μια μικρή μείωση της τάξης 1-2% καταγράφουν οι ενδεικτικές τιμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2018, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

Στα 4,7 ευρώ ανά στρέμμα ανέρχεται η ενδεικτική τιμή της συνδεδεμένη ενίσχυσης στο σκληρό σιτάρι, σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσίευσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισνού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για τα ζαχαρότευτλα η συνδεδεμένη ενίσχυση ανέρχεται στα 50,6 ευρώ ανά στρέμμα, στο βαμβάκι η ειδική ενίσχυση ορίζεται στα 74,9 ευρώ ανά στρέμμα και στα πορτοκάλια προς χυμοποίηση στα 16,4 ευρώ ανά στρέμμα.

Να σημειωθεί, βέβαια, ότι ο Οργανισμός Πληρωμών κάθε χρόνο ανακοινώνει τις ενδεικτικές τιμές για όλες τις συνδεδεμένες, σε συνδυασμό με τον προϋπολογισμό του έτους ανά προϊόν, την έκταση αναφοράς ανά καλλιέργεια, αλλά και τις υποχρεώσεις τόσο των παραγωγών όσο και των μεταποιητικών επιχειρήσεων, που συμμετέχουν στο εν λόγω καθεστώς.

Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές αυτές δεν είναι οι τελικές που θα λάβουν οι δικαιούχοι αγρότες, αφού το ύψος της ενίσχυσης προκύπτει και από τις εκτάσεις που τελικά δηλώθηκαν, το οποίο και αποτυπώνεται σε σχετική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, λόγο πριν την πληρωμή των παραγωγών.

Have your say