Αγροτικά

Οι Αποζημιώσεις θεομηνίας για Αγ Δημήτριο και Αγ Σπυρίδωνα. Μέχρι 12 Μαρτίου οι ενστάσεις

Οι Αποζημιώσεις θεομηνίας για Αγ Δημήτριο και Αγ Σπυρίδωνα. Μέχρι 12 Μαρτίου οι ενστάσεις

Στον Δήμο Ορχομενού διαβιβάστηκε ο σχετικός πίνακας του ΕΛΓΑ που περιέχει τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών από την κακοκαιρία σε αγροκτήματα της περιοχής των Αγίων Δημητρίου και Σπυρίδωνα. .

Τα πορίσματα αυτά αφορούν:
ΧΑΛΑΖΙ 15-6-2014 Αγ. Δημητρίου
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 6-9-2014 Αγ. Δημητρίου
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 7-10-2014 Αγ. Δημητρίου
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 24-10-2014 Αγ. Δημητρίου
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 8-11-2014 Αγ. Δημητρίου
ΧΑΛΑΖΙ 15-6-2014 Αγ. Σπυρίδωνα
Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10
ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί από τον Δήμο τα πορίσματα και όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω
προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας που υπέβαλε

Have your say