Τοπικά

Ο Χρ Μπαμπλέκος νέος Αντιδήμαρχος Ορχομενού

Μετά την παραίτηση από την θέση του Αντιδημάρχου Λουκά Ι Μέττα στον Δήμο Ορχομενού με την 72/2016  απόφαση του Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59) ο Δήμαρχος Ορχομενού Λουκάς Υπερήφανος όρισε νέο Αντιδήμαρχο τον κ Χρήστο Μπαμπλέκο. 

Αναλυτικά η απόφαση και οι αρμοδιότητες του του νέου Αντιδημάρχου είναι:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Μέττα Λουκά από τη θέση του Αντιδημάρχου Δήμου Ορχομενού.
3. Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. Απόφαση Δημάρχου 20/02-03-2016(Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του) και Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπαμπλέκο Χρήστο του Σεραφείμ, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 23-05-2016 έως 04-03-2017, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:
1. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Πολεοδομίας (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Πολεοδομικής Εφαρμογής, Τμήμα Οικοδομικών Αδειών, Τμήμα Αυθαιρέτων και Επικίνδυνων), την εποπτεία των Συνεργείων Αυτοψιών Αυθαιρέτων και Επικινδύνων Κτισμάτων.
2. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως
-Την ευθύνη της άρδευσης των καλλιεργητικών εκτάσεων του Δήμου και τη συντήρηση των γεωτρήσεων άρδευσης καθώς και τη συντήρηση του κλειστού αντλιοστασίου άρδευσης.
-προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων
3. Ποιότητα Ζωής και ιδίως
– Θέματα προβολής τουρισμού.
-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θέσεων εγκατάστασης στεγάστρων, αφετηριών και στάσεων λεωφορείων.
4. Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους.
5. Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.
6. Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
-Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων.
-Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.

Have your say

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.