Επίκαιρα

Παράταση συμβάσεων και συνέχιση βοήθειας ευπαθών ομάδων

Παράταση συμβάσεων και συνέχιση βοήθειας ευπαθών ομάδων

Θετικά εξετάζει και προς άμεση επίλυση το ζήτημα της συνέχισης λειτουργίας προγραμμάτων αλλά και των συμβάσεων των εργαζομένων στα προγράμματα των Κέντρων εξυπηρέτησης ευπαθών ομάδων το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τα προγράμματα περιέχονται στις δομές που παρέχουν υπηρεσίες των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες» (ΚΕΔΗΦ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων».

Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κάνει γνωστό ότι για το μεσοδιάστημα από τη λήξη της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και μέχρι τη μετεξέλιξη αυτών και ένταξή τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα φροντίσει για την επίλυση των προβλημάτων ενώ το ίδιο ισχύει και για την παράταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου του προσωπικού που εξυπηρετεί τις ανάγκες των Κέντρων αυτών.

Η σχετική ρύθμιση σχεδιάζεται να συμπεριληφθεί στο Νομοσχέδιο για τον «Εκδημοκρατισμό της Διοίκησης, την Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την αποκατάσταση αδικιών» που σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή.

Have your say