Αγροτικά

Πρόσληψη Υδρονομέων-Αστυνομικών!!!

Πρόσληψη Υδρονομέων-Αστυνομικών!!!

Αστυνόμευση στην διαχείριση των αρδευτικών υδάτων για την καλλιεργητική θερινή περίοδο του 2015 θα ασκούν οι υδρονομείς που θα προσληφθούν με βάση Βασιλικό Διάταγμα του 1957 «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» στον Δήμο Ορχομενού.
Αυτό αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο και στην οποία αναφέρεται ότι θα προσληφθούν οκτώ (8) υδρονομείς (δείτε αναλυτικά παρακάτω) οι οποίοι «θα ασκήσουν αστυνόμευση στα αρδευτικά νερά κατά την τρέχουσα αρδευτική περίοδο 2015».
Το ποσό που προβλέπεται για τους 8 υδρονομείς είναι 21.983€.

Αρδευση αΗ καλλιεργητική περίοδος για την κτηματική περιοχή Ορχομενού αρχίζει 1η Μαΐου 2015 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ενώ από 1ης Ιουνίου 2015 μέχρι 31η Αυγούστου 2015 για τα Τοπικά Διαμερίσματα Αγ. Δημητρίου, Μαυρόγειας , Αγίου Σπυρίδωνα, Αγίου Ανδρέα και Καρυάς.

Η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ: 

Α) Εγκρίνει την έναρξη της αρδευτικής περιόδου από την 1η Μαΐου 2015 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015 για την κτηματική περιοχή Ορχομενού και από 1ης Ιουνίου 2015 μέχρι 31η Αυγούστου 2015 για τα Τοπικά Διαμερίσματα Αγ. Δημητρίου, Μαυρόγειας , Αγίου Σπυρίδωνα, Αγίου Ανδρέα και Καρυάς.

Β) Εγκρίνει την πρόσληψη (8) οκτώ υδρονομέων οι οποίοι θα ασκήσουν αστυνόμευση στα αρδευτικά νερά κατά την τρέχουσα αρδευτική περίοδο 2015 στην έδρα του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου και Αγίου Σπυρίδωνα και Καρυάς και να επιμεριστούν αυτές ως εξής:

Α) Για τον Ορχομενό – Καρυά Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων να οριστεί σε τέσσερις (4) σύμφωνα με τις διατάξεις του από 28-3/15-4- 1957 Β.Δ/τος «περί αστυνομίας των αρδευτικών υδάτων».

Β) Για τον Άγιο Δημήτριο Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων να οριστεί σε δύο (2) σύμφωνα με τις διατάξεις του από 28-3/15-4-1957 Β.Δ/τος «περί αστυνομίας των αρδευτικών υδάτων».

Γ) Για τον Άγιο Σπυρίδωνα αριθμός των θέσεων των υδρονομέων να οριστεί σε δύο (2) σύμφωνα με τις διατάξεις του από 28-3/15-4-1957 Β.Δ/τος «περί αστυνομίας των αρδευτικών υδάτων».

Καθορίζει τις περιοχές ευθύνης κάθε υδρονομέα ως εξής:

Α) Για τον Ορχομενό – Καρυά: α) Άγιος Βασίλειος – Δρόμος Καρυάς, β) Δρόμος Καρυάς – Εθνικός Δρόμος Ορχομενού – Κάστρου γ) Εθνικός Δρόμος Ορχομενού – Κάστρου – Πηγές Χαρίτων.

Β) Για τον Άγιο Δημήτριο όλη η περιοχή του Αγίου Δημητρίου και του οικισμού Μαυρόγειας.

Γ) Για τον Άγιο Σπυρίδωνα όλη η περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα και του οικισμού Αγίου Ανδρέα.

Have your say