Αγροτικά

Πρόσληψη 200 ατόμων από τον ΕΛ.Γ.Α.

Αμεσα και με αξιοκρατικό τρόπο ο ΕΛΓΑ θα προβεί στην πρόσληψη 170 του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και 30 του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.
Παρότι δεν προβλέπεται διαδικασία βαθμολόγησης κριτηρίων και κατάταξης υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94, η Διοίκηση του Οργανισμού αποφάσισε την υιοθέτηση κριτηρίων για τη διενέργεια των προσλήψεων αυτών και συγκεκριμένα την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με το χρόνο προϋπηρεσίας τους στον ΕΛ.Γ.Α. και σε περίπτωση ίδιου χρόνου προϋπηρεσίας με βάση το βαθμό πτυχίου.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ’ αριθ. 3/19-1-2017 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ΕΛ.Γ.Α. που προέκυψαν λόγω των εκτεταμένων ζημιών από τους πρόσφατους ισχυρούς παγετούς και λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες.

Η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., έχοντας ως κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση των Eλλήνων αγροτών, λειτούργησε και λειτουργεί με στόχο την ταχύτερη δυνατή εκτίμηση των εκτεταμένων ζημιών από τους πρόσφατους παγετούς που ήταν απολύτως ανέφικτο να ολοκληρωθούν εγκαίρως από το υπάρχον γεωτεχνικό προσωπικό και θα διενεργήσει τις προσλήψεις του προσωπικού με διαφάνεια και αξιοκρατία.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του asopichos.gr, ο ΕΛΓΑ θα προβεί σε ακόμη σε 150 προσλήψεις Γεωπόνων και Κτηνιάτρων για την κάλυψη αναγκών του, τους επόμενους μήνες. .

Για να δείτε αναλυτικά τις λεπτομέρειες Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού, πατήστε εδώ.

Have your say