Επίκαιρα

Πρόσληψη 45 ατόμων στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Θήβας

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει τους άνεργους δημότες του ότι σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ ξεκινάει την Τετάρτη 31/10/2018 και ώρα 14:00 και λήγει τη Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω,για 2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής (Γ΄ Κύκλος).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο –αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Δείτε παρακάτω:

Το σχετικό Δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ

Τη  Δημόσια Πρόσκληση

Το Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Ειδικότητα)

Το Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

Το  Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

Οι θέσεις για τη ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΘΗΒΑΣ είναι οι ακόλουθες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ YE 12
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ YE 18
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ YE 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΕ 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ 2
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ 2
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ 2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 1
ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 1

Have your say