Αγροτικά

Τα κονδύλια που θα πάρει κάθε περιφέρεια για το πρόγραμμα νέων αγροτών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η τροποποιητική απόφαση με την κατανομή των κονδυλίων ανά περιφέρεια για την 2η πρόσκληση στο πρόγραμμα ενίσχυσης των Νέων Γεωργών (Μέτρο 6.1), στην οποία θα προχωρήσουν μόνο όσες περιφέρειες είχαν αδιάθετα χρήματα από την πρώτη πρόσκληση.

Έτσι, σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 28.136.000 ευρώ για την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης που θα κατανεμηθεί για Νομικές Δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων υπομέτρο 6.1. Πιο συγκεκριμένα, κατανέμονται σε βάρος του υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 τα εξής ποσά ανά Περιφέρεια:

1. Στερεάς Ελλάδος 9.275.000 ευρώ

2. Ηπείρου 13.450.000 ευρώ

3. Ιονίων Νήσων 2.051.000 ευρώ

4. Αττικής 1.325.000 ευρώ

5. Νοτίου Αιγαίου 2.035.000 ευρώ

Have your say