Τοπικά

Το ΔΣ της Δευτέρας και η ζωντανή μετάδοση

Το ΔΣ της Δευτέρας και η ζωντανή μετάδοση

Τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της χρονιάς που φεύγει θα γίνει την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου και ώρα 18.00.
Δημοτικο ΣυμβουλιοΘυμίζουμε ότι τα συμβούλια είναι ανοιχτά στους Δημότες και μπορούν να τα παρακολουθήσουν για να ενημερώνονται σχετικά με τις τοποθετήσεις και τις αποφάσεις των αντιπροσώπων μας στο Δήμο.
Όμως η συμμετοχή των δημοτών είναι μικρή έως ανύπαρκτη! Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν να μαγνητοσκοπούνται και να είναι διαθέσιμα στο σαιτ του Δήμου.
Ακόμα καλύτερα βέβαια θα ήταν να μεταδίδονταν ζωντανά Live streaming. Ας ελπίσουμε να γίνει στο μέλλον.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο και θα ληφθούν αποφάσεις είναι τα παρακάτω.

• Συμμετοχή του Δήμου Ορχομενού στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο Δημάρχων».
• Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ.
• Ορισμός ελεγκτών διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
• Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015.
• Έγκριση της υπ΄αριθμ. 283/2014 απόφαση Οικονομικής επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης ,τεχνικού προγράμματος έτους 2014.
• Λήψη απόφασης για εκ νέου εκμίσθωση με δημοπρασία του Δημοτικού Λειμώνα Τοπικής Κοινότητας Πύργου μετά από δύο άγονες δημοπρασίες.
• Ορισμός εκκαθαριστών για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ορχομενού.
• Έγκριση της υπ’ αριθμ. 269/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη λήψη κανονιστικής απόφασης για την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
• Έγκριση της υπ’ αριθμ. 288/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για λήψη κανονιστικής απόφασης στην υπηρεσία ύδρευσης.

Have your say