Τοπικά

9 θέσεις εργασίας για αποφοίτους ΕΠΑΛ στο Δήμο Θηβαίων και στη ΔΗΚΕΘ

Ο Δήμος Θηβαίων και η ΔΗΚΕΘ ανακοινώνουν προς τους ενδιαφερόμενους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΠΑ.Λ, ότι συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Μαθητεία” των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,  με τις ακόλουθες θέσεις εργασίας :

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΡ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
1 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ΕΠΑ.Λ 1 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
2 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΠΑ.Λ 2 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
1 ΔΗΚΕΘ
3 Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων ΕΠΑ.Λ 1 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
4 Τεχνικός Οχημάτων ΕΠΑ.Λ 1 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
5 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΕΠΑ.Λ 1 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
1 ΔΗΚΕΘ
6 Νοσηλευτής ΕΠΑ.Λ. 1 ΔΗΚΕΘ
         
    ΣΥΝΟΛΟ 9  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το ΕΠΑ.Λ που φοίτησαν, για να τους δοθούν οδηγίες για τη σχετική αίτηση συμμετοχής τους.

Πληροφορίες για το ΕΠΑ.Λ Θήβας: http://1epal-thivas.voi.sch.gr

Τηλ 2262029243,  2262027893

Have your say