Στη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε τρεις αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 7,8MW της ίδιας εταιρείας στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Φθιώτιδας, προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με τις σχετικές αποφάσεις να αναρτώνται στην πλατφόρμα της Διαύγεια.

Ειδικότερα, η ενδιαφερόμενη εταιρεία είναι η PACE Ενεργειακή Ι.Κ.Ε., με την “ΠΑΡΑΛΟΣ Ενεργειακή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” να κατέχει το 50% και το υπόλοιπο 50% ελέγχεται από την “CE Compound Energy Trading Limited”.

Αναλυτικότερα, οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αφορούν τα εξής έργα:

  • αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 2,625 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,625 MW στη θέση «Κοτρώνες», της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία με την επωνυμία «PACE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PACE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ I.K.E.»
  • αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 2,625 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,625MW στη θέση «Τσεκουρέλι», της Δημοτικής Ενότητας Ακραίφνιας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «PACE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PACE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ I.K.E.».
  • αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 2,625 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,625MW στη θέση «Κόκκινη», της Δημοτικής Ενότητας Οπουντίων, του Δήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «PACE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PACE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ I.K.E.».