Τριήμερες εκδηλώσεις στην Αγία Τριάδα για το γιορτασμό του Αγίου Πνεύματος στις 15, 16, 17 Ιουνίου.