Στα… θρανία φιλοδοξεί να καθίσει τους Έλληνες αγρότες το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προς όφελός τους, προκειμένου να τους μεταφέρει τη γνώση και την τεχνογνωσία που θα τους βοηθήσει να αυξήσουν την παραγωγή τους, μειώνοντας, παράλληλα, τα έξοδά τους.

Ειδικότερα, στη Στερεά Ελλάδα οι επιστήμονες του Ιδρύματος θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη υποδομών και τεχνογνωσίας Ψηφιακής Γεωργίας και Γεωργίας Ακριβείας, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλασιμότητας παραγόμενων προϊόντων και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων κυκλικής οικονομίας και αξιοποίησης των  υποπροϊόντων του γεωργικού και αγροβιομηχανικού τομέα.

Στην Αλίαρτο θα δημιουργηθούν Μονάδες Ελέγχου Διασποράς Ψεκαστικού Νέφους, Παρακολούθησης Καλλιεργειών με συστήματα ευφυούς γεωργίας, Κομποστοποίησης και αξιοποίησης για Παραγωγή Εδαφοβελτιωτικών και Βιοδιεγερτών.

Στη Θήβα, στόχος είναι η λειτουργία Μονάδας Έρευνας για την ολοκληρωμένη διαχείριση αειφόρων εφοδιαστικών αλυσίδων και στην Άμφισσα η δημιουργία Μονάδας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συσκευασίας προϊόντων αγροδιατροφής με τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Οι επιστήμονες θέλουν να μυήσουν τους αγρότες, μεταξύ άλλων, στην έννοια της Γεωργίας Ακριβείας, για τον ακριβή έλεγχο όλων των εισροών στο σύστημα καλλιέργειας και τον ακριβή προγραμματισμό των εκροών, και στην Κυκλική Βιοοικονομία, που αφορά στη βιώσιμη και την κυκλική διαχείριση φυσικών πόρων στους τομείς της αγροτοβιομηχανίας, της βιοενέργειας και της διαχείρισης αποβλήτων.

Το πρόγραμμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου θα εξυπηρετήσει ολόκληρη την παραγωγική κοινότητα της Στερεάς Ελλάδας, με επιμέρους μονάδες στην Αλίαρτο, τη Θήβα και την Άμφισσα, με επιπτώσεις εθνικής εμβέλειας, όσον αφορά στα νέα πρότυπα της αγροτικής παραγωγής, και με στόχο να επεκταθεί σε όλες τις αγροτικές περιφέρειες.

Στόχος του Ιδρύματος είναι η στήριξη της γεωργικής παραγωγής, σε μια δύσκολη περίοδο, μέσω της εξοικείωσης των αγροτών με τις νέες τεχνολογίες, ώστε να αυξήσουν την παραγωγή και τα κέρδη και να προστατέψουν το περιβάλλον. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί, σε πρώτη φάση, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, μέσω του Κόμβου Καινοτομίας στην Ευφυή Γεωργία και την Κυκλική Βιοοικονομία που δημιούργησε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

Στον Κόμβο Καινοτομίας θα εφαρμοστούν, για πρώτη φορά σε ελληνικό έδαφος, οι πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στην ευφυή γεωργία, στους βιοαισθητήρες και στα συστήματα ιχνηλασιμότητας στην κομποστοποίηση και τους βιοδιεγέρτες.