Μαζικά rapid test , σε δημότες θα διενεργηθούν αύριο ΤΡΙΤΗ 05-01-2021 και ώρα 10.00 πμ
έως 13.30 μμ., από το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Οι δημότες με μια απλή και συντομότατη διαδικασία θα κάνουν το test δωρεάν.

Απαιτείται Δελτίο ταυτότητας και ΑΜΚΑ.

Παρακαλούνται οι δημότες να προσέλθουν τηρώντας όλα τα μέτρα μετακίνησης και
ατομικής προστασίας.
Με επόμενες ανακοινώσεις θα ανακοινωθεί πρόγραμμα μαζικών τεστ σε άλλες κοινότητες
του Δήμου.