Απαγορεύεται η στάθμευση στην οδό Επαμεινώνδα της Θήβας 

Οι εργασίες στον πεζόδρομο της οδού Επαμεινώνδα στη Θήβα βρίσκονται σε εξέλιξη και το έργο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Γι’ αυτό το λόγο, από τον Δήμο Θήβας επισημαίνονται τα παρακάτω στους οδηγούς:

• Να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους εντός του πεζόδρομου και στις κάθετες οδού αυτού (Δίρκης, Δράκου)
• Η στάθμευση ή στάση αυτοκινήτων στο υπό κατασκευή έργο προκαλεί σοβαρές φθορές στους κυβόλιθους, τις οποίες επιβαρύνεται ο Δήμος, γεγονός Επαμεινωνδα Θηβαπου αλλάζει όλο τον οικονομικό προγραμματισμό έργων που έχει σχεδιάσει.
• Επίσης με τη στάθμευση ή στάση αυτοκινήτων στο υπό κατασκευή έργο παρεμποδίζονται οι εργασίες των συνεργείων και των μηχανημάτων έργων, καθυστερώντας την πορεία του.
• Πρέπει όλοι να ΣΕΒΑΣΤΟΥΜΕ την προσπάθεια που γίνεται για την αναβάθμιση της περιοχής και να διευκολύνουμε την πορεία του έργου, προκειμένου να το χαρούμε.
• Ειδικότερα τις ημέρες των εορτών, όπου είναι αυξημένη η κυκλοφορία των πεζών στον πεζόδρομο της οδού Επαμεινώνδα, θα πρέπει να μη παρουσιάζεται εικόνα αναρχίας και παράλληλα να διευκολύνονται οι πεζοί στη διέλευσή τους.
• Σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης συνεχιστεί ο Δήμος θα αναγκαστεί να λάβει δραστικά μέτρα με τη συνδρομή της Τροχαίας.
• Τέλος, ενημερώνουμε ότι μόλις ολοκληρωθεί το έργο θα τοποθετηθούν και οι κατάλληλες πινακίδες σήμανσης.