Με απόφαση του Δημάρχου Ντασιώτη Γεωργίου, η οποία έλαβε υπόψη της:
1. Τον Παγετό που προβλέπεται κατά τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 18-2-2021 .
2. Τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων

Την ΠΕΜΠΤΗ,18-2-2021, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων , καθώς και οι Δημοτικοί παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί, θα
ξεκινήσουν τη λειτουργεία τους στις 10.00 πμ.