Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους από 15-1-2020 τα τέσσερα πρώτα τμήματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθηση (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Λιβαδειάς, για τα προγράμματα:

-Αρωματικά –Φαρμακευτικά φυτά (20 εκπαιδευόμενοι)

-Εργαστήρι Δημιουργίας Κοσμήματος (40 εκπαιδευόμενοι)

-Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (20 εκπαιδευόμενοι)

Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Ο Δήμος ευχαριστεί για την στήριξη τους κ.κ. Χρήστο Σύρο,  Διευθυντή 1ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς, Ιωάννη Δούμα , Διευθυντή 5ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς και Φίλιππο Ζαχαρίου , Διευθυντή Γυμνασίου – Λυκείου Αγ.Γεωργίου

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τη δημιουργία των ακόλουθων τμημάτων:

  1. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα- e-επιχειρείν
  2. Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο(Ι)
  3. Σύνδεση Σχολείου – Οικογένειας
  4. Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά
  5. Εργαστήρι δημιουργίας Κοσμήματος

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  ή στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Λεβαδέων :  Τηλ. :2261 3 50860, Ταχ. Διεύθυνση: Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά, Email: gpapakonstantinou@livadia.gr

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης που θα υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Λιβαδειάς (ημιώροφος Δημαρχείου) καθημερινά 8:30-14:00,  απαραίτητα με φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.                                                              

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.