Σε συνέχεια του έργου «Βελτίωση Πρόσβασης οδού Γεωργικών και Κτηνοτροφικών υποδομών Δήμου Αλιάρτου –Θεσπιέων», που κατασκευάζεται από το Δήμο Αλιάρτου- Θεσπιέων και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπ. Εσωτερικών, ξεκίνησε η κατασκευή της Γέφυρας στην Κεντρική Διώρυγα της Κωπαϊδας.

Το έργο συμπεριλαμβάνει το τμήμα της αγροτικής οδού, μετά τη γέφυρα του Κηφισού, που ολοκληρώθηκε, όπως επίσης και τη Γέφυρα- έξοδο της Κοινότητας Πέτρας προς την Εσωτερική διώρυγα ,που ακολουθεί αμέσως μετά και είναι προϋπολογισμού μελέτης 864.361,05 Ευρώ.

Ο Δήμαρχος Γ. Ντασιώτης κατά την επίσκεψή του, με τους επιβλέποντες, στο έργο δήλωσε: « Πρόκειται για ένα έργο υψίστης σημασίας, με άμεσο αποτέλεσμα, γιατί εξυπηρετεί
όλη την οικονομική ζωή της πεδιάδας και προσφέρει μεγάλη ασφάλεια στους διερχόμενους.

Στον άξονα Αλίαρτος-Στροβίκι που βρίσκεται και ο κατεστραμμένος δρόμος που ανακατασκευάσαμε, αλλά και η συγκεκριμένη γέφυρα που σήμερα γκρεμίσαμε, έχουμε θρηνήσει πάρα πολλά θύματα, ενώ παράλληλα η δυσχερής κυκλοφορία του δεν βοηθάει στην ανάπτυξη της περιοχής. Παρόμοια περίπτωση είναι και η γέφυρα της Πέτρας στην Εσωτερική.

Σε συνδυασμό με σοβαρές παρεμβάσεις που, στην αγροτική οδοποιία και σε γεφύρια, κάνει
και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, από το δικό της προϋπολογισμό, νομίζω ότι στην
Κωπαϊδα κάτι σημαντικό συμβαίνει.»