Συνολικά 459 έργα σε όλη τη χώρα από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» μπήκαν στο καινούριο πρόγραμμα για την Αυτοδιοίκηση…

Σε συνέχεια της παρουσίασης του προγράμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκου σχετικά με τα 459 έργα του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» που μεταφέρονται στο καινούριο πρόγραμμα.

Πρόκειται για έργα αρχικού προϋπολογισμού άνω του 1 δις (1.090.382.473,29 €), τα οποία μετά τη συμβασιοποίηση τους είναι στα 650 εκατ. ευρώ.

50 από αυτά είναι στη Στερεά Ελλάδα.

Αναλυτικά:

(Πρόσκληση I: Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση)

18 έργα:

(Πρόσκληση II: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης)

9 έργα:

(Πρόσκληση III: Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ))

1 έργο:

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Ε. Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων 1.305.000,00 €

(Πρόσκληση IV: Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις)

16 έργα:

(Πρόσκληση V: Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων)

1 έργο:

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικού κτιρίου και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικών δράσεων στο παραλιακό μέτωπο Αγίου Κωνσταντίνου

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 1.050.000,00 €

(Πρόσκληση VI: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας)

5 έργα:

(Πρόσκληση VII: Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση)