Θολωτός Δείτε βίντεο για την ιστορία των Μινυών. Πατήστε εδώ