Το Σάββατο 30 Μαΐόυ θα πραγματοποιηθει η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία στον Ορχομενό, στα “πέτρινα” από 09:00 έως 13:00.

Σ’ αυτή την ανεκτίμητης αξίας χειρονομία, που χαρίζει ζωή θα πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι και να δώσουμε με το αίμα μας ζωή σε όσο το δυνατόν πρισσότερους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.