Λόγω της Εορτής των Πολιούχων της Αλιάρτου Αγίων Κων/νου και Ελένης την Παρασκευή
21/5, ημέρα τοπικής αργίας, η λαϊκή αγορά θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20/5.

Για το λόγο αυτό τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας αντί της Παρασκευής θα
μεταφερθούν την Πέμπτη, ίδιες ώρες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι Δημότες.