Η Τοπική Κοινότητα Ορχομενού έκανε απολογισμό δράσης για το 4μηνο που έχει αναλάβει μετά τις Αυτοδιοικητικές εκλογές και συγκεκριμένα για τους μήνες Σεπτέμβρη έως και Δεκέμβρη 2019

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου:

Α΄ΜΕΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
1. Απόφαση – Εισήγηση περί της λειτουργίας του παζαριού στην Τοπική Κοινότητα Ορχομενού, σύμφωνα με την οποία, προτείναμε να αναβληθεί το παζάρι για το έτος 2019 διότι με τον τρόπο που διεξάγονταν τα τελευταία χρόνια, υποβαθμίζονταν συνεχώς και αποτελούσε προβληματική διοργάνωση. Για την αναβάθμιση, καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση, και προτείναμε τη συγκρότηση ομάδας εργασίας ώστε να δημιουργηθεί μια διαφορετική ετήσια θεματική αγορά, ως αντιστάθμισμα στην παρηκμασμένη λειτουργία του παζαριού. Εδώ θα βρείτε το πλήρες κείμενο της απόφασής μας, όπως έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια:

2. Απόφαση για τροποποίηση, του υφιστάμενου τον μήνα Σεπτέμβριο του 2019, Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ορχομενού, και πρόταση υλοποίησης δύο (2) μικρής κλίμακας τεχνικών έργων στην Κοινότητα Ορχομενού ως εξής: α) Επί της κεντρικής πλατείας Ορχομενού, αποξήλωση της υπερυψωμένης και ήδη μισοκατεστραμένης κατασκευής που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το πρώην υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και πίσω από το άγαλμα ΦΡΙΞΟΣ & ΕΛΛΗ και δημιουργία μικρού πάρκου και β) τοποθέτηση δημοτικού φωτισμού στη μικρή δημοτική οδό, πίσω από το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Αναμένουμε περαιτέρω ενέργειες του δήμου. Εδώ θα βρείτε το πλήρες κείμενο της απόφασής μας, όπως έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια:

3. Απόφαση –εισήγηση για νέα τεχνικά έργα στην Τοπική Κοινότητα Ορχομενού. Προτείναμε τεχνικά έργα, ώστε να προγραμματιστούν και να ενταχθούν στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ορχομενού για το έτος 2020. Συγκεκριμένα και αφού λάβαμε υπόψη τα μεγάλα
προβλήματα των υποδομών και της καθημερινότητας στην πόλη μας, αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από τις προτάσεις μας, το σύνολο των οποίων, υπάρχει διαθέσιμο στον παρακάτω υπεσύνδεσμο για πλήρη ενημέρωσή σας. Προτείναμε και επισημάναμε:

α) Πλήρη ασφαλτόστρωση τμημάτων δημοτικών οδών, β) επισημάνθηκαν τα άκρως επικίνδυνα σημεία με φθορές στις οδούς (μεγάλες τρύπες, επικίνδυνες λακούβες), γ) προτάθηκαν επισκευές κι αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, δ) επισημάνθηκαν τα σημεία που χρήζουν δημοτικού φωτισμού και προτείναμε την εκπόνηση μελέτης για ανασχεδιασμό του συνόλου του δημοτικού φωτισμού, ε) προτείναμε τη διαμόρφωση χώρου στα «Πέτρινα» και την ενοποίησή του με το πίσω αλσύλλιο, στ) προτείναμε τη δημιουργία «πνευμόνων πρασίνου», μικρών πράσινων πάρκων εντός των σχολικών μονάδων καθώς και σε διάφορα σημεία της πόλης μας με συγκεκριμένες
προτάσεις για «υιοθεσία» τους από δημότες και συλλόγους, ώστε να είναι βιώσιμα ζ) ζητήσαμε την άμεση κατασκευή περίφραξης ή ότι κριθεί πρόσφορο, για την αποτροπή πρόσβασης και την προστασία παιδιών και καθηγητών στο παλαιό ερειπωμένο κλειστό γυμναστήριο, η) προτείναμε τη δημιουργία κοινοτικού γραφείου για τη διαφύλαξη – αναβάθμιση και επιστασία του χώρου των Πηγών μας κ.α. Εδώ θα βρείτε το πλήρες κείμενο της απόφασής μας, όπως έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια:

4. Απόφαση – πρόταση για την ανταποδοτική ανακύκλωση στην πόλη μας και την εγκατάσταση μηχανήματος «Σπιτάκι Ανακύκλωσης» που πρέπει να υλοποιηθεί με ενέργειες του Δήμου και χωρίς κόστος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ήδη υλοποιείται από πολλούς δήμους σε ολόκληρη τη χώρα. Αναμένουμε περαιτέρω ενέργειες του δήμου. Εδώ θα βρείτε το πλήρες κείμενο της απόφασής μας, όπως έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια:

5. Απόφαση – γνωμοδότηση για τα κενωθέντα περίπτερα στην περιοχή Σκριπούς. Γνωμοδοτήσαμε να διατηρηθούν και οι δύο άδειες για τα εν λόγω περίπτερα και συγκεκριμένα, το περίπτερο επί της πλατείας Αγίου Σώζοντος να παραμείνει στη θέση του το δε γωνιακό επί της οδού Νεφέλης 1, να μετακινηθεί σε άλλο κατάλληλο σημείο. Εδώ θα βρείτε το πλήρες κείμενο της απόφασής μας, όπως έχει αναρτηθεί στη  Διάυγεια

6. Απόφαση – γνωμοδότηση για τα αγροτεμάχια που βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας Ορχομενού. Προτείναμε να επανεξετασθούν οι όροι της δημοπρασίας και τα χρήματα από τα μισθώματα να καταχωρίζονται σε κωδικό του προϋπολογισμού για τεχνικά έργα στην Κοινότητά μας. Αναμένουμε περαιτέρω ενέργειες του δήμου. Εδώ θα βρείτε το πλήρες κείμενο της απόφασής μας, όπως έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια:

7. Προτείναμε στο Δήμο μας, να είναι συνδιοργανωτής του καρναβαλιού και να υπάρξει ειδικός κωδικός επιχορήγησης ώστε να ενισχυθεί οικονομικά η διοργάνωση. Επίσης, από το Καρναβάλι Ορχομενού 2020 και για τα επόμενα έτη, η Τοπική μας Κοινότητα θα έχει πλέον ενεργό συμμετοχή και αντίστοιχο ρόλο για ένα από τα σημαντικότερα δρώμενα στην πόλη μας.

Β΄ΜΕΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(Ενδεικτικές περιπτώσεις)
 Αναλάβαμε πρωτοβουλία καθαρισμού (χωρίς οικονομικό κόστος) σημείου στις πηγές, που υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή του Δήμου, εθελοντών κι επιχειρήσεων της πόλης μας. Οι δράσεις μας στις πηγές συνεχίζονται καθημερινά κι αδιάλειπτα με την
προσωπική μας συμμετοχή και φυσική παρουσία.

 Αναλάβαμε πρωτοβουλία καθαρισμού (χωρίς οικονομικό κόστος) του οικοπέδου που βρίσκεται εντός του χώρου των Γυμνασίων Ορχομενού (πίσω από το παλαιό κλειστό γυμναστήριο) σε συνεργασία με ομάδα εθελοντών και συνεννόηση με σύλλογο διδασκόντων,
και επίκειται η υλοποίηση. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια αποκλεισμού εισόδου ατόμων εντός του παλαιού γυμναστηρίου μέχρι τελικής λύσης αυτού του προβλήματος, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

 Αναλάβαμε πρωτοβουλία και ενημερώσαμε τους προέδρους και τοπικούς συμβούλους όλων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, για την πρόθεσή μας, να γίνονται τακτικές συναντήσεις των Προέδρων, κάθε φορά και σε διαφορετική Κοινότητα, ώστε να συζητούνται
κοινά προβλήματα και τρόποι επίλυσης, να γίνονται ενημερώσεις και να βρεθεί τρόπος αλληλοβοήθειας των Κοινοτήτων, ώστε να εκλείψουν τοπικιστικές νοοτροπίες και να αναπτυχθεί η αλληλεγγύη σε τοπικές δράσεις. Είχαμε ήδη συμμετοχή προέδρου άλλης κοινότητας σε τοπική εθελοντική δράση στον Ορχομενό.

 Ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε, ένα δύσκολο και χρονοβόρο εγχείρημα, την καταγραφή όλων των επικίνδυνων φθορών επί των δημοτικών οδών και συγκεκριμένα, α) καταγράφουμε λεπτομερώς το επικίνδυνο σημείο, με συντεταγμένες ως υπόμνημα στην περιγραφή και β)
καταγράφουμε λεπτομερώς τα τμήματα των δρόμων που χρήζουν ολικής νέας ασφαλτόστρωσης με τον ίδιο τρόπο.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχει καταγραφεί πλήρως όλη η περιοχή του Συνοικισμού Αγίων Θεοδώρων και ολόκληρη η πλευρά του Ορχομενού από την οδό 28ης Οκτωβρίου (κεντρική οδός) και δεξιά μέχρι τις σχολικές μονάδες. Με την ολοκλήρωση καταγραφής όλων των σημείων της πόλης μας, θα ληφθεί απόφαση και θα υποβληθεί προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ώστε να υλοποιηθεί με καθολική εργολαβία.

 Ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε την καταγραφή των επικίνδυνων κτισμάτων, των ερειπωμένων πρώην κατοικιών (παλαιά πλίθινα σπίτια, ακατοίκητα κλπ) που αποτελούν σημεία υγειονομικής ρύπανσης και ενέχουν κινδύνους για κατοίκους και διερχόμενους καθώς και
τον παραμελημένων οικοπέδων εντός του αστικού ιστού και ήδη έχουμε καλέσει ιδιοκτήτες και τους ενημερώσαμε για τις υποχρεώσεις τους καθώς και για τις δικές μας υποχρεώσεις (υπηρεσιακές ενέργειες από μέρους της Κοινότητας). Η καταγραφή αυτών των κτισμάτων –
οικοπέδων, γίνεται με τον ίδιο τρόπο που αναφέραμε παραπάνω (στιγματισμός gps).

 Ενημερώνουμε διαρκώς το Αστυνομικό Τμήμα Ορχομενού, το οποίο ανταποκρίνεται άμεσα, ώστε να εντάσσει στις περιπολίες του σημεία ενδιαφέροντος, όπως οι πηγές, τα πέτρινα, τα σχολικά κτήρια, το Κ.Ε.Λ, ο συνοικισμός Αγίων Θεοδώρων, η περιοχή «Δραγατσούλα», οι
δημοτικές εγκαταστάσεις και κτήρια υπηρεσιών, οι περιβάλλοντες χώροι των Ιερών Ναών μας, οι αρχαιολογικοί χώροι καθώς και για τον έλεγχο θεμάτων τροχαίας κίνησης και κυκλοφορίας εντός της κοινότητάς μας. Συμμετέχουμε ενεργά στις προσπάθειες για τη μετεγκατάσταση του Αστυνομικού Τμήματος σε άλλο κατάλληλο κτήριο.

 Ενημερώσαμε τον υπεύθυνο υπάλληλο για τη διαχείριση των κλειδιών στο φράγμα που ελέγχει τη ροή του νερού στις πηγές και επισκευάστηκαν τα σπασμένα λουκέτα και έτσι σταμάτησε το φαινόμενο της κατά το δοκούν επιλογής ανοίγματος και κλεισίματος των
κλειδιών. Επιβλέπουμε συνεχώς, με φυσική παρουσία το σημείο, προσπαθώντας συνεχώς να διαφυλάττουμε τον φυσικό μας πλούτο.

 Ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε την ενημέρωση των δημοτών οι οποίοι παραβαίνουν τις διατάξεις και τους κανονισμούς ύδρευσης και καθαριότητας του Δήμου μας, σχετικά με τη σπατάλη πόσιμου ύδατος και την παράνομη πλύση αγροτικών προϊόντων σε χώρους που δεν
προορίζονται για αυτό το σκοπό. Παράλληλα ενημερώνουμε το Δήμο μας, ώστε να επιτευχθεί μια συντονισμένη προσπάθεια. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στο Νόμο, τόσο οι παραβάτες όσο και οι αιρετοί.

 Καλέσαμε και ενημερώσαμε κατοίκους της περιοχής πέριξ της πλατείας Αγίου Σώζοντος, στη Σκριπού, για τις φθορές που υπέστη η πλακόστρωση της πλατείας και οφείλονται στην παραμέληση εποπτείας ανηλίκων κι επίσης, επιφυλαχθήκαμε παντός νομίμου δικαιώματός
μας, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε άμεσα φθορές σε δημοτική περιουσία.

 Ενημερώσαμε αγρότες της περιοχής μας, να μην καταλαμβάνουν με αγροτικά μηχανήματα δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους και σε ορισμένες περιπτώσεις ζητήσαμε την απομάκρυνσή τους.

 Εντοπίζουμε και ενημερώνουμε διαρκώς διερχόμενους και με πρόθεση διανυκτέρευσης στις πηγές, για τις συνέπειες του Νόμου, από την παράνομη χρήση του ποταμού για πλύσεις ενδυμάτων, από τη ρύπανση κοινόχρηστων χώρων καθώς και για την απαγόρευση κατασκήνωσης. Προς τούτο θα πληροφορούν και σχετικές πινακίδες που θα τοποθετήσουμε στο χώρο.

 Ενημερώσαμε την ΔΕΗ για τη βλάβη στο ρολόι του δημοτικού φωτισμού στον Συνοικισμό Αγίων Θεοδώρων (τα φώτα παρέμεναν ανοικτά την ημέρα και έσβηναν κατά τη διάρκεια τηςνύχτας! με παρέμβαση κάποιων κακοπροαίρετων συμπολιτών μας) και η αποκατάσταση ήταν
άμεση. Καθημερινά διερχόμαστε από το σημείο και ζητήσαμε την απομάκρυνση του ρολογιού και την τοποθέτησή του σε μη προσβάσιμο και ασφαλή χώρο.

Εντοπίσαμε – ενημερώσαμε και συζητήσαμε με άτομα νεαρής ηλικίας που επισκέπτονται το χώρο των πέτρινων (που έχει υποστεί πολλές φθορές και λεηλασίες), για τη διαφύλαξη της δημοτικής περιουσίας, για τους κινδύνους από ενδεχόμενη χρήση φωτιάς καθώς και για τη
γενική χρήση του χώρου. Αυτές οι συζητήσεις επαναλαμβάνονται σε κάθε ευκαιρία και συνάντησή μας με οποιονδήποτε επισκέπτεται ή κάνει χρήση του συγκεκριμένου χώρου.

 Συμμετέχουμε ενεργά στην επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ζώων και καθημερινά εντοπίζουμε και λύνουμε προβλήματα. Ζητήσαμε την άμεση ενεργοποίηση του υπάρχοντος φιλοζωικού συλλόγου κατόπιν της προσεχούς γενικής συνελεύσεως και εκλογής νέου Δ.Σ.

Καταγράφουμε καθημερινά, σε ειδική έντυπη και ηλεκτρονική φόρμα που έχουμε δημιουργήσει, τα προβλήματα που εντοπίζουμε καθώς κι εκείνα που μας αναφέρουν οι συμπολίτες μας, ώστε να τα ομαδοποιούμε και να τα προωθούμε για λύση.

 Συμμετέχουμε ενεργά στα Δημοτικά Συμβούλια λαμβάνοντας το λόγο, διεκδικώντας διαρκώς το καλύτερο για τον τόπο μας και για τη λειτουργία της Τοπικής Κοινότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Νόμους και Κανονισμούς. Είναι στόχος μας, να κάνουμε το Τοπικό
Συμβούλιο ένα ισχυρό κι ενεργό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω του οποίου να εκφράζεται ανεξάρτητα και άμεσα η βούληση της τοπικής κοινωνίας και να σταματήσει η απαξίωση της λειτουργίας του.

 Δημιουργήσαμε σελίδα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης FACEBOOK «Τοπική Κοινότητα Ορχομενού Βοιωτίας» γιατί είναι απαραίτητο οι δημότες να ενημερώνονται άμεσα κι επίσημα για όλες τις αποφάσεις και τα θέματα που απασχολούν την Τοπική Κοινότητα, με κάθε
πρόσφορο μέσο. Αναζητούμε τρόπο και υποστήριξη για να δημιουργήσουμε ιστοσελίδα για να έχουν διαδικτυακή πρόσβαση όλο και περισσότεροι.

 Αιτηθήκαμε και θα μας παραχωρηθεί, επιτέλους, κατάλληλος χώρος για την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου μας, ώστε να εξαλειφθεί και η απαξιωτική εικόνα ενός μικρού, άνευ εξοπλισμού και στοιχειώδους λειτουργικότητας, γραφείου. Επίκειται η λειτουργία
Γραφείου Τοπικής Κοινότητας πρωινές και απογευματινές ώρες.

Τέλος, για μια ακόμη φορά, απευθύνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας, να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Τοπικού και του Δημοτικού μας Συμβουλίου για να ενημερώνονται κι ενδεχομένως, υπό προϋποθέσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις για τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα που αφορούν τη ζωή όλων μας, στην πόλη μας και στο δήμο μας.

Διεκδικούμε τα αυτονόητα και τα αυτονόητα είναι πολλά ακόμη!

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ορχομενού Βοιωτίας