Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι η Λαϊκή Αγορά της Τετάρτης της Κοινότητας Θήβας από την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 επανέρχεται στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα θα πραγματοποιείται στις οδούς Αγγελίδη και Πελοπίδου.

Υπενθυμίζουμε ότι οι υπαίθριες λαϊκές αγορές εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του άρ. 2 της υπ. αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.. 47421/(ΦΕΚ 3099/ Β ΄/ 26- 7-2020) «Kανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις , δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

Ενίσχυση του στόλου οχημάτων με δύο (2) νέα οχήματα

Με δύο (2) νέα οχήματα ενισχύθηκε ο στόλος των οχημάτων του Δήμου Θηβαίων, στο πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Θηβαίων» της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα παρελήφθησαν πρόσφατα από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου:
Ένα (1) βυτιοφόρο όχημα 10κ.μ. με σύστημα πλυσίματος και πυρόσβεσης
Ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό με διασκορπιστή άλατος και λεπίδα αποχιονισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας των οχημάτων ανήλθε στο ποσό των 362.080,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), εκ των οποίων το ποσό των 220.000,00 € θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και το ποσό των 142.080,00 € από πόρους του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου, με αφορμή την προμήθεια των οχημάτων, δήλωσε σχετικά:
«Στο πλαίσιο των ενεργειών μας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενισχύσαμε με δύο νέα οχήματα τον στόλο μας. Τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας τόσο κατά τη χειμερινή όσο και κατά την αντιπυρική περίοδο, όταν το απαιτούν οι συνθήκες, αλλά θα καλύπτουν και τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας»