Ο Στέβια Ελλάς, μέσα από το πρόγραμμα «Στέβια: Μια βιώσιμη & αναγεννητική μετάβαση», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και γίνεται με τη σύμπραξη του Οργανισμού Νέα Γεωργία-Νέα Γενιά & της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας θα δώσει σημαντικό κίνητρο στους παραγωγούς να ασχοληθούν με τη βιώσιμη καλλιέργεια της στέβιας, θα τους εκπαιδεύσει πάνω στη βιολογική γεωργία αλλά και θα τους βοηθήσει να επεκτείνουν σημαντικά τις γνώσεις τους σε επίπεδο ασφάλειας τροφίμων και πωλήσεων.

Ο Συνεταιρισμός μέσα από το προτεινόμενο πρόγραμμα, θα προετοιμάσει συνολικά 30 νέους παραγωγούς από τους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, στους οποίους θα δοθούν κίνητρα να καλλιεργήσουν στέβια εφαρμόζοντας βιώσιμες καλλιεργητικές τεχνικές και βιολογικές μεθόδους καλλιέργειας.

Μέσα σε 172 ώρες, εκ των οποίων οι 60 ώρες είναι μέσω τηλεκπαίδευσης και οι 112 ώρες είναι πρακτική άσκηση πάνω σε αγρούς στις οποίες αλλά και επισκέψεις σε πρότυπες αγροδιατροφικές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι υποψήφιοι θα μπορέσουν να ξεκλειδώσουν τις ευκαιρίες της βιολογικής καλλιέργειας στέβιας και μάλιστα θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τεχνικές αναγεννητικής γεωργίας & βιώσιμης παραγωγής και μάλιστα , δωρεάν!

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, είναι ο υποψήφιος να ζει ή να διατηρεί εκτάσεις στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία.  Οι περιοχές αυτές επελέγησαν από το Συνεταιρισμό, αφού είναι άλλωστε από τις περιοχές με τους μεγαλύτερους δείκτες ανεργίας σε όλη την Ευρώπη.

Όπως δηλώνει ο κος Χρήστος Σταμάτης, Διευθύνων Σύμβουλος του Stevia Hellas, «είναι πολύ σημαντική αυτή η ευκαιρία που δίνει ο Συνεταιρισμός Stevia Hellas και μπορεί να είναι η αρχή για να αλλάξει το μέλλον της γεωργίας στις περιοχές αυτές, δημιουργώντας έτσι το υπόβαθρο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον της αγροτικής παραγωγής».

Μπορείς να δηλώσεις τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα, μέσα από μια αίτηση εδώ