Πραγματοποιήθηκε η κινητοποίηση στο πλαίσιο της πανελλαδικής στάσης εργασίας των υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία σήμερα στα Νοσοκομεία της Λιβαδειάς και της Θήβας.

Τα αιτήματα των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία:
– Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης.
– Μονιμοποίηση των επικουρικών και των συμβασιούχων.
– Δημιουργία του αναγκαίου αριθμού εμβολιαστικών κέντρων στο πλαίσιο της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε κατάλληλους χώρους και στελέχωσή τους με
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
–  Άμεση απεμπλοκή των νοσοκομείων από τον εμβολιασμό του γενικού
πληθυσμού.
– Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για το δημόσιο σύστημα υγείας.
– Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Χορήγηση επιδόματος
ανθυγιεινής εργασίας.
– Ορισμός της νόσησης από κορωνοϊό ως επαγγελματικής ασθένειας.
– Αυξήσεις στους μισθούς και άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.