του Βασίλη Τσιτσιρίγκου –  Οικονομολόγου* 

Υποψήφιος Περ. Σύμβουλος Βοιωτίας με τον Δημήτρη Αναγνωστάκη και την ΣΤΕΡΕΑ…ΥΠΕΡΟΧΗΣ.   

 

Eπανερχόμαστε σήμερα στο θέμα της Κωπαΐδας, λόγω της σπουδαιότητας που έχει για τον Α-γενή τομέα της Βοιωτίας και την  Οικονομία της Ελληνικής Περιφέρειας.

Στο πρόγραμμα του Υποψήφιου Περιφερειάρχη Δημήτρη Αναγνωστάκη και της παράταξης ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ, διατυπώνουμε μια παλιά και επίκαιρη πρόταση :

Να αποτελέσει η Κωπαΐδα, περιοχή  μιας  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Ο.Χ.Ε.).

Αυτό σημαίνει ότι θα εφαρμόσουμε ένα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με ορίζοντα δεκαετίας, που θα “αντιμετωπίζει” την Κωπαΐδα σαν ενιαίο ΟΛΟ, με σκοπό να αυξηθεί το εισόδημα της  περιοχής, η δε περιοχή  να ξαναγίνει σημαντικός συντελεστής της Αγροτικής Οικονομίας.

Ένα τέτοιο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα δεν εξαντλείται σε έργα συντήρησης, ούτε φυσικά σε  αναζήτηση  χρηματοδότησης  για συντήρηση  των υποδομών της περιοχής.

Η πρόταση για την ΟΧΕ Κωπαΐδας, διατυπώθηκε στις εφημερίδες ΑΥΓΗ στις 8-11-2014, (http://www.avgi.gr/article/10813/4746128/-tozetemateskopaidaskaioilyseistou), και ΣΕΝΤΡΑ Φθιώτιδας στις 10-11-2014.

Επανέρχεται σήμερα στο Πρόγραμμα του Δημ. Αναγνωστάκη για δύο σοβαρούς λόγους :

α) Το Μοντέλο Διαχείρισης με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΩΠΑΙΔΑΣ, συσσώρευσε χρέη, προβλήματα, αδιέξοδα.

β) Το Μοντέλο με το οποίο οι αρμοδιότητες του ΟΡΓ. ΚΩΠΑΙΔΑΣ “πέρασαν” στην Περιφέρεια, αδυνατεί να αξιοποιήσει και να μεγενθύνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της Κωπαΐδας.

Είναι προφανές ότι ένας θεσμός όπως η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, που «κινείται» στα όρια του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα όπως είναι το Κωπαιδικό Πεδίο.  Στην σύγχρονη αντίληψη περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης,  η διαχείριση ενός πλεονεκτήματος  είναι υπόθεση των Κοινωνικοοικονομικών Εταίρων μιας περιοχής και της Συνεργασίας αυτών.

Με όρους Τοπικού Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος “Η Παραγωγική ικανότητα της Κωπαΐδας”,   “Η Eγγύτητα στις αγορές”, “Η Yπαρξη Νέου αγροτικού δυναμικού”, “ Η Yπάρχουσα Υποδομή του Κωπαιδικού Πεδίου”, “Η Tεχνογνωσία και Εμπειρία της περιοχής”… αποτελούν  τα σημεία-κλειδιά για μια Στρατηγική Ανάπτυξης της Κωπαΐδας. Στην βάση αυτών,  το 2014 προτείναμε δύο (2) Πρωτοβουλίες Αναπτυξιακής Πολιτικής που σήμερα έχουν καίρια θέση στο πρόγραμμα του Δημ. Αναγνωστάκη και της παράταξης του…ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ.

Η Πρώτη Πρωτοβουλία  : Να φτιάξουμε ένα Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Κωπαΐδα (ΟΧΕ).    

Το Πρόγραμμα  Ανάπτυξης θα προβλέπει  : Τεχνικές Υποδομές, Έγγειες Βελτιώσεις, Συστήματα Διαχείρισης νερών, Δράσεις Μεταποίησης/Εμπορίας Αγροτικών προϊόντων, Προστασία φυσικών πόρων,  Eπιστημονική Έρευνα, Συνεργασία των μεγάλων Επιχειρήσεων με τους  παραγωγούς, Δίκτυα Εμπορίας προϊόντων κ.λπ. Η εκπόνηση του Προγράμματος απαιτεί ειδίκευση, σύγχρονα εργαλεία τεκμηρίωσης, τεχνογνωσία, αξιοποίηση μελετών, γνώση του χώρου και των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η Δεύτερη Πρωτοβουλία : Δημιουργούμε τον Νέο Οργανισμό Κωπαΐδας  (Αναπτυξιακός Φορέας). 

Η δημιουργία του Νέου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΠΑΙΔΑΣ, είναι μονόδρομος για την εφαρμογή αυτού του Αναπτυξιακού  Προγράμματος και την διαχείριση της περιοχής.  Η δημιουργία Τοπικών Δομών είναι η σύγχρονη αντίληψη του Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού. … Όχι “κρατικοδίαιτα σχήματα”  που γνωρίσαμε στο πρόσφατο παρελθόν.  Η μορφή του Αναπτυξιακού φορέα θα είναι η  Πολυμετοχική Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης (με Μετόχους ΟΤΑ Α’ Β΄ Βαθμού, Φορείς Αγροτών, Φορείς Δημοσίου Συμφέροντος).

Τι συνηγορεί στις προτάσεις μας αυτές ?    

Έχουμε Εμπειρία των Ομάδων Τοπικής Δράσης (Local Action Groups), τις Ελληνικές Αναπτυξιακές Εταιρείες (ΑΝΕΤ) με ιστορία  στην  αγροτική ανάπτυξη,.  Όχι μόνον στην διαχείριση  προγραμμάτων αλλά και στην διαχείριση περιοχών (π.χ. Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης-ΟΑΔΥΚ). Οι ΑΝΕΤ σε πέντε (5) προγραμματικές περιόδους (A΄,B’,Γ’,Δ’ ΚΠΣ, ΠΑΑ 2007-2013) σχεδίασαν και υλοποίησαν με επιτυχία, αποτελεσματικότητα, και  ευελιξία Προγράμματα πολλών δις €.

Τα σχήματα αυτά είναι, του “τέταρτου τομέα” της Οικονομίας, προβλέπονται στον ΚΔΚ (ν.3463/2006, ν.3852/2010), έχουν συγκεκριμένους καταστατικούς σκοπούς και διαθέτουν Πιστοποιήσεις-Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση Έργων-Προγραμμάτων.

Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης  της ΟΧΕ Κωπαΐδας ?

Οι δράσεις που θα προβλεφθούν στην ΟΧΕ Κωπαΐδας, θα χρηματοδοτηθούν από :

  • Το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης, που κατατέθηκε πρόσφατα με Σχέδιο Νόμου  στην Βουλή
  • Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το ΕΣΠΑ 2021-2027
  • Τον Επενδυτικό Νόμο (για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις στην περιοχή).

Τέλος η χρηματοδότηση του Aναπτυξιακού Φορέα θα γίνει από την Τεχνική Βοήθεια που προβλέπεται σε μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ).

Η περίπτωση της Κωπαΐδας είναι μια μεγάλη υπόθεση, για την οικονομία της περιφέρειας.

Στην περίπτωση της Κωπαΐδας δεν αρκεί απλώς η πολιτική Βούληση.

Οι Nέοι Αγρότες και η Τοπική Οικονομία χρειάζονται λύσεις ρεαλιστικές και προπαντός ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.

Τα επικοινωνιακά παιχνίδια και το «κατόπιν ενεργειών μου», έφτασαν στο τέλος τους.

Χρειάζεται Όραμα, Γνώση, Σχέδιο για αξιοποίηση του πλεονεκτήματος της περιφέρειας.

Χρειάζεται Εμπειρία και Ικανότητα Διεύθυνσης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής.

Αυτά καταθέτουμε στο πρόγραμμά μας, ο Επικεφαλής Υποψήφιος Περιφερειάρχης Δημ. Αναγνωστάκης και οι Συνεργάτες του, όλοι ΕΜΕΙΣ, η παράταξη ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ.

Σε αυτά τα ζητήματα,  διεκδικούμε να κριθούμε στις επικείμενες περιφερειακές εκλογές.   

* Ο Β.Τ. είναι Γεν. Δ-ντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ”.

Ήταν Υπεύθυνος LEADER  Βοιωτίας (1995-2002), Υπεύθυνος Έργου των ΟΠΑΑΧ στην Περ.Στ. Ελλάδας (2002-2010).