Επτά υδρονομείς πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Ορχομενού για την αρδευτική περίοδο 2018.
Συγκεκριμένα θα προσφληφθούν για την περιοχή Ορχοεμνού Καρυάς 3 υδρονομείς, για την περιοχή Αγίου Δημητρίου 2 και για για τον Αγιο Σπυρίδωνα επίσης 2.

Οι ενδιαφερόμενοι για να διορισθούν ως υδρονομείς, πρέπει να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών .

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται στο Δημοτικό κατάστημα από 13/4/2018 μέχρι και την 18/4/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Ορχομενού και στο τηλέφωνο 2261351105.