Για τη φετινή «ιδιαίτερη Πρωτομαγιά» της πανδημίας, που συμπίπτει με το συμβολισμό της
Σταύρωσης και της Ανάστασης, αλλά και με την κυβερνητική επίθεση στον κόσμο της
εργασίας, εύχομαι Υγεία για όλους, Αντίσταση για τους εργαζόμενους και Ανάσταση για την
ελληνική κοινωνία..!