Μενού 500.000€ στην Οικονομική Επιτροπή

φύρδην μίγδην= Ανάκατα

Χθες είχε Δημοτικό Συμβούλιο αλλά αύριο έχει Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορχομενού στις 10 το πρωί με πλούσιο μενού αφού συνολικά θα αποφασιστεί η διάθεση 500.000€ περίπου για διάφορες ενέργειες του Δήμου.

12.300€ διάθεση και ψήφιση πίστωσης για την μίσθωση μηχανήματος για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης.
11.065,21€ για απευθείας ανάθεση του έργου «κατασκευή συστήματος ποτίσματος στη πλατεία του Κάστρου».
14.999,85€ για την Βελτίωση υδρευτικής γεώτρησης και υδραγωγείου Τ.Κ. Κοκκίνου.
12.300€ για την Συντήρηση καθαρισμού φρεατίων όμβριων υδάτων και αγωγών.
40.950€ για το έργο «συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου».
7.999,14€ για το έργο «ανάπλαση αυλής νηπιαγωγείου Ορχομενού».
150.000€ για την εισφορά σε ΧΥΤΑ-ΦΟΣΔΑ ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (σκουπίδια Λιβαδειά) και ακόμα
44.397,32€ για την εισφορά σε ΧΥΤΑ-ΦΟΣΔΑ ΔΕ.ΠΟ.ΔΑ.Θ. Α.Ε. (σκουπίδια Θήβα)
16.724,05€ για δαπάνες καθαρισμού γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου.
16.200€ για μισθώματα μεταφορικών μέσων, μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κάλυψη αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και της πολιτικής προστασίας του Δήμου.
11.235,30€ για εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «επίστρωση γηπέδου Κάστρου με συνθετικό χλοοτάπητα»
106.410,07€ εξόφληση του 3ου λογαριασμού του έργου «ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κόκκινου»

Ασκαρδαμυκτος

ασκαρδάμυκτος= με ευθύ βλέμμα