Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 συνήλθαν τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Ορχομενού προκειμένου να εκλέξουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου.

Οι υποψήφιοι έλαβαν ως εξής :

1. Δούμας Αχιλλέας του Λουκά ( 17 σταυροί )
2. Κλαρούδας Παναγιώτης του Θεόδωρου ( 14 σταυροί )
3. Κοτσικόνας Αναστάσιος του Ιωάννη ( 6 σταυροί )
4. Κόττας Ανδρέας του Παναγιώτη ( 22 σταυροί )
5. Λαντζιβήρης Κωνσταντίνος του Ηλία ( 16 σταυροί )
6. Μπόκος Γιώργος του Σπύρου ( 9 σταυροί )
7. Τσακανίκας Δημήτρης του Γεωργίου ( 14 σταυροί )

Τα εκλεγμένα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν και αποφάσισαν ομόφωνα η σύνθεση του νέου ΔΣ να είναι η παρακάτω :

Πρόεδρος : Δούμας Αχιλλέας του Λουκά

Αντιπρόεδρος : Τσακανίκας Δημήτρης του Γεωργίου

Γραμματέας : Κόττας Ανδρέας του Παναγιώτη

Ταμείας : Λαντζιβήρης Κώστας του Ηλία

Μέλος : Μπόκος Γιώργος του Σπύρου

Αναπληρωματικοί : Κλαρούδας Παναγιώτης του Θεόδωρου
Κοτσικόνας Αναστάσιος του Ιωάννη

Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέχτηκαν κατά σειρά επιτυχίας οι παρακάτω :

1. Παπαιωάννου Αγγελος του Νικολάου
2. Μπάφας Γιώργος του Αγγελου