Οι αμοιβές των αιρετών

Αμοιβες αιρετωνΕγκρίθηκαν από το Δήμο διάφορες δαπάνες για το 2015.

Μεταξύ αυτών συνολικό ποσό 173.514€ αφορά έξοδα παράστασης, κίνησης Αντιδημάρχων, Δημάρχου και αποδοχές ειδικών συνεργατών.

Για έξοδα θέρμανσης, λιπαντικά, βενζίνες κλπ έξοδα 138.357€ κατά τι λιγότερα από τα έξοδα παράστασης…

Αναλυτικά:
43.800€ για έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου.
6.480 € για έξοδα παράστασης Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
57.000 € για έξοδα παράστασης Αντιδηµάρχων
30.780 € για έξοδα παράστασης ∆ηµάρχου
35.454 € για αποδοχές ειδικών συνεργατών

Εγκρίθηκε ακόμη ποσό 61.163 € για το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι», 57.809€ για αποδοχές καθαριστριών της υπηρεσίας πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής (!)…
… και να σκεφτεί κανείς τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο όλοι επιβραβεύουμε εκείνους τους αιρετούς που χαρίζουν τους μισθούς τους σε κοινωφελή έργα, που απαρνούνται τα οφίτσια της θέσης τους, αυτοκίνητα, τηλέφωνα κλπ κλπ

Ασκαρδαμυκτος