Και αυτό το Δημοτικό Συμούλιο Ορχομενού θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 18:30 ενώ (ακόμη) δεν είναι προσιτό στους δημότες να το παρακολουθήσουν σε ζωντανή σύνδεση με τη χρήση της τεχνολογίας.

Ενα από τα σημαντικά θέματα που θα απασχολήσει το σώμα και θα πρέπει οι αιρετοί να πάρουν απόφαση είναι η ασφάλεια των δημοτών από παραβατικές συμπεριφορές και η αποτελεσματική αστυνόμευση.

Συνολικά 11 θέματα είναι στην ημερήσια διάταξη και μπορείτε να τα δείτε παρακάτω όπως και τους εισηγητές:

Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη πρόληψη συμπεριφορών
παραβατικότητας και την αποτελεσματική αστυνόμευση στο Δήμο Ορχομενού. Εισηγητής : κ. Παρασκευή Καράλη Δήμαρχος Ορχομενού
Θέμα 2o Λήψη απόφασης για το τροποποιημένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης
(Ο.Π.Δ.) έτους 2020 με βάση την απόφαση 22/2020 ΔΣ περί 1ης Υποχρεωτικής αναμόρφωσης.  Εισηγητής : κ. Γιώργος Κανέλλης στέλεχος οικονομικής υπηρεσίας. 
Θέμα 3o Λήψη απόφασης για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2021-2024.Εισηγητής : κ. Γιώργος Κανέλλης στέλεχος οικονομικής υπηρεσίας
Θέμα 4o Λήψη απόφασης για τη 2η τροποποίηση προϋπολογισμού , τεχνικού
προγράμματος & επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2020.
Εισηγητής : κ. Γιώργος Κανέλλης στέλεχος οικονομικής υπηρεσίας. 
Θέμα 5o Λήψη απόφασης για τη συλλογική καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, στους ελαιώνες της περιοχής του Δήμου Ορχομενού, μέσω του Προγράμματος Δακοκτονίας 2020 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας.Εισηγητής : κ. Γρηγόρης Γαλάνης Αντιδήμαρχος
Θέμα 6o Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Ορχομενού με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας «Μοτοθέσις» των εκπαιδευτικών προγραμμάτων οδικής ασφάλειας όσο και την διάθεσης κατάλληλου χώρου για την στέγαση των εκπαιδευτικών δράσεων στο Συνεδριακό Κέντρο « Ευάγγελος Μπασιάκος» (Πέτρινα). Εισηγητής : κ. Παρασκευή Καράλη Δήμαρχος Ορχομενού.
Θέμα 7o Έγκριση της υπ αριθμ. 1/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά το Αποστακτήριο Διονύσου Μ.Ι.Κ.Ε. Εισηγητής : κ. Κων/νος Ζυγογιάννης Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Θέμα 8o Εξέταση αίτησης της κας Δασοπούλου για την υδροδότηση της κτηνοτροφικής της εγκαταστάσης στην Κοινότητα Παύλου. Εισηγητής : κ. Παρασκευή Καράλη Δήμαρχος Ορχομενού. 
Θέμα 9o Έγκριση εισήγησης της υπ΄αριθμ. 6/2020 απόφασης της Κοινότητας
Ορχομενού, για πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης, αρδευτικής περιόδου
2020, κτηματικής περιοχής Κοινότητας Ορχομενού. Εισηγητής : κ. Γρηγόρης Γαλάνης Αντιδήμαρχος.
Θέμα 10ο Έγκριση εισήγησης της υπ΄αριθμ. 1/2020 απόφασης της Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα, για πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης, αρδευτικής περιόδου 2020, κτηματικής περιοχής Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα. Εισηγητής : κ. Γρηγόρης Γαλάνης Αντιδήμαρχος.
Θέμα 11o Έγκριση εισήγησης της υπ΄αριθμ. 1/2020 απόφασης της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου , για πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης, αρδευτικής περιόδου 2020, κτηματικής περιοχής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου & οικισμού Μαυρόγειας. Εισηγητής : κ. Γρηγόρης Γαλάνης Αντιδήμαρχος.