Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορχομενού με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Μεταξύ αυτών το πρωτόκολλο διοικητικής παραλλαβής του κλειστού γυμναστηρίου “Ασώπιχος”, η συμμετοχή στο πρόγραμμα “Φιλόδημος” για αθλητικά έργα και η τοποθέτηση POS στις υπηρεσίες του δήμου για τις συναλλαγές με τους δημότες.

Θέμα 1ο Έγκριση υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο της υπηρεσίας «Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (πλατείες-πάρκα άλση) λόγω αδυναμίας να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του Δήμου Ορχομενού.

Εισηγητής : κ. Βαγενάς Δημήτριος Αντιδήμαρχος.

Θέμα 2ο

 

Έγκριση παράτασης της σύμβασης επισκευής οχημάτων-προμηθειας  ελαστικών.

Εισηγητής : κ. Βαγενάς Δημήτριος Αντιδήμαρχος.

Θέμα 3ο

 

Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ορχομενού.

Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος.

Θέμα 4ο

 

Αποδοχή πίστωσης ποσού 30.050,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2019 (Δ κατανομή) και κατανομή αυτής.

Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος.

Θέμα 5ο

 

Υπογραφή σύμβασης για την χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (P.O.S)- υπηρεσιών τύπου web-banking, άνοιγμα αντίστοιχων λογαριασμών κλπ.

Εισηγητής : κ. Ρουσέτης Βασίλειος προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων του Δήμου.

Θέμα 6ο

 

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/19-11-2019 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.

Εισηγητής :κ. Τριανταφύλλου Λουκάς , Πρόεδρος της Ε.Ε.Φ.Δ

Θέμα 7ο

 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής για χρήση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ».

Εισηγητής : κ. Εμμανουηλίδης Πρόδρομος Αντιδήμαρχος.

Θέμα 8ο

 

Έγκριση υποβολής αιτήματος συμμετοχής του Δήμου Ορχομενού στην προσκληση IV  του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο: «Κατασκευή,επσκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»

Εισηγητής : κ. Εμμανουηλίδης Πρόδρομος Αντιδήμαρχος .

Θέμα 9ο

 

Έγκριση της υπ΄αριθμ.10/2019 απόφασης Ποιότητας Ζωής  για διατήρηση η μη κενωθέντων περιπτέρων στην Κοινότητα Ορχομενού και στην Κοινότητα Παύλου.

Εισηγητής : κ. Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.