Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Θηβαίων με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς όλους τους δημότες και επισκέπτες της Δ.Ε. Βαγίων και σε απάντηση καταγγελιών του ΑΡΚ Θήβας, που διασπείρει πανικό και κινδυνολογεί για αντιπολιτευτικούς λόγους, ενημερώνει ως ακολούθως, σχετικά με την καταλληλότητα του νερού στην περιοχή των Βαγίων:

• O Δήμος Θηβαίων από το 2012 και κάθε χρόνο υπογράφει σύμβαση με το Ιατρικό Τμήμα- Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών για παροχή υπηρεσιών για χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο πόσιμων νερών των Δημοτικών Ενοτήτων Πλαταιών, Θίσβης και Βαγίων.
• Οι δειγματοληψίες τόσο στη Δ.Ε. Βαγίων όσο και στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Τα αποτελέσματα αυτών είναι εντός των επιτρεπτών ορίων.
• Στις δειγματοληψίες που έγιναν στα Βάγια στις 16/3/2016 διαπιστώθηκε η απουσία επαρκούς ποσότητας χλωρίου, με αποτέλεσμα να έχει αρχίσει η ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών.
• Την ημέρα που πραγματοποιήθηκαν οι δειγματοληψίες (16/3/2016) υπήρχε σοβαρή βλάβη (σπάσιμο) στον κεντρικό αγωγό που υδροδοτεί τα Βάγια. Η βλάβη αποκαταστάθηκε τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας με συνέπεια, για ένα χρονικό διάστημα περίπου 12 ωρών, ο χλωριωτής να βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε το απόγευμα στις 17/3/2016, ωστόσο το δείγμα είχε ληφθεί μία ημέρα πριν.
• Παράλληλα, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, που αφορούσαν την απαιτούμενη χλωρίωση του νερού, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Εργαστηρίου Υγιεινής και προγραμμάτισε άμεσο επανέλεγχο.
• Η δειγματοληψία του επανελέγχου έγινε στις 13/4/2016 και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι χημικές και μικροβιολογικές παράμετροι ήταν εντός των επιτρεπτών ορίων, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ο Δήμος Θηβαίων με την αρμόδια Υπηρεσία του συνεχίζει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του νερού για τους πολίτες, όχι μόνο της Δ.Ε. Βαγίων αλλά όλων των προαναφερόμενων περιοχών του Δήμου, πάντα σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Για το Δήμο Θηβαίων και τη Δημοτική Αρχή είναι αυτονόητο ότι η ασφάλεια της υγείας των δημοτών αποτελεί προτεραιότητα.