Παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των τοπικών κοινοτήτων, του δήμου Λιβαδειάς και της επιτροπής περιβάλλοντος της περιφέρειας Στερεάς, η αρμόδια διεύθυνση της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς εξέδωσε απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) της αιολικής εγκατάστασης στη Θέση Τσίβερι του Ελικώνα, στις 21/12/2020, την οποία τροποποίησε στις 22/12/2020, αφού είχε προηγηθεί η  τροποποίηση της άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ, στις 16/12/2020.

Για το αυθαίρετο και ανεξέλεγκτο τρόπο με τον οποίο κινούνται, θυμίζουμε ότι η διαδικασία της διαβούλευσης και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ήταν τελείως παράτυπη, αφού δεν είχε τροποποιηθεί η άδεια παραγωγής (από 16 Α/Γ των 2 MW, μας έφεραν ΜΠΕ με 6 Α/Γ των 5,3 MW). Αφού είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαβούλευσης, είχαμε την τροποποίηση της άδειας παραγωγής, στις 16/12/2020.

Η εταιρεία είχε υποβάλλει την αίτηση τροποποίησης στη ΡΑΕ στις 9/10/2020. Αυτό δεν την εμπόδισε να προχωρήσει την ΜΠΕ για περιβαλλοντική αδειοδότηση, χωρίς να έχει γίνει η τροποποίηση και καμία υπηρεσία δε θεώρησε αναγκαίο να τους την επιστρέψει. Μετά από αυτό ήρθε η περιβαλλοντική αδειοδότηση στις 21/12/2020 και την αμέσως επόμενη μέρα η τροποποίησή της, ώστε να προσαρμοστεί με την, κατόπιν εορτής, τροποποίηση της άδειας παραγωγής.

Αυτά για όσους/ες ισχυρίζονται ότι το κράτος δε δουλεύει, όταν πρόκειται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

πηγή