Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι από Παρασκευή 5.6.2020, διευρύνεται το ωράριο χρήσης
του Δημοτικού Κολυμβητηρίου από ενήλικες μεμονωμένους πολίτες που δεν είναι μέλη
αθλητικών συλλόγων.
Το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής:
Από Δευτέρα ως Παρασκευή 13:00 – 14:00 και 18:00 – 20:00
Οι γενικές οδηγίες για τήρηση αποστάσεων, χρήση αθλητικού εξοπλισμού και ατομική υγιεινή ισχύουν για όλους.