Ο Δήμος Λεβαδέων προκηρύσσει την πρόσληψη τριών Γυμναστών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ( Π.Α. γ. Ο. ) περιόδου 2019-2020.
Οι αιτήσεις αρχίζουν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από τις 3 Δεκεμβρίου 2019 και για δέκα εργάσιμες ημέρες.

Αναλυτικά η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑγΟ 2019 2020