Στις 26 Μαΐου ψηφίζουμε και για περιφερειακά συμβούλια. Πώς όμως ορίζεται και πόσοι είναι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι σε κάθε εκλογική Περιφέρεια;

Ο ορισμός του αριθμού περιφερειακών συμβούλων για κάθε εκλογική περιφέρεια της χώρας, γίνεται σύμφωνα με το άρθρου 136 του ν. 3852/2010, που υπολογίζεται με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή και αποτυπώνεται στο υπ αριθμό  22339 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1056/29.03.2019

Για την Περιφερειακή Στερεάς Ελλάδας είναι συνολικά 51 και αναλυτικά όπως φαίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα στον παρακάτω πίνακα.

Π.Ε.  ΒΟΙΩΤΙΑΣ πληθυσμός 117.920  Περιφερειακοί Σύμβουλοι 11
Π.Ε   ΕΥΒΟΙΑΣ                         210.815                                                  18
Π.Ε    ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                  20.081                                                   3
Π.Ε.   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                   158.231                                                  15
Π.Ε.   ΦΩΚΙΔΑΣ                         40.343                                                  4
ΣΥΝΟΛΟ                                     547.390                                                 51

Για να δείτε όλες τις Περιφέρειες της χώρας δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ 

Πόσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή ορίζεται στο υπ αριθμό 22141 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1056/29.03.2019

Για τους Δήμους της Βοιωτίας δείτε στον παρακάτω πίνακα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ πληθυσμός 10.887  Δημ Σύμβουλοι   27
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ                   6.094                                15
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΙΕΩΝ                  4.793                                12
2. ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  8.188                            21
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ                      1.537                             4
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΟΒΗΣ                       2.770                            7
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ                       3.881                            10
3. ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ                                                     36.477                           33
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΓΙΩΝ                            3.248                              3
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΙΩΝ                        25.845                          23
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΣΒΗΣ                              2.476                             2
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΙΩΝ                       4.908                             5
4. ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                  31.315                            33
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΥΛΕΙΑΣ                        1.686                              2
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ                   3.170                                3
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ                      2.298                               2
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                     22.779                           24
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ                   1.382                               2
5. ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ                                               11.621                            27
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ                    2.752                             6
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ                   8.869                           21
6. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                     19.432                          27
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ          1.869                            3
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΕΣΙΟΥ                          4.672                          7
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ                      4.587                          6
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ                 4.477                          6
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                           3.827                         5

Δείτε αναλυτικά για όλους τους Δήμους της χώρας στο ΦΕΚ ΕΔΩ