Ένα ακόμη έργο για την καλύτερη άρδευση της Κωπαΐδας ξεκινάει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου: «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΥΛΙΚΗΣ – ΚΑΣΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 2.700.000 €.

Το κανάλι Υλίκης – Κάστρου είναι ο αγωγός μέσω του οποίου διοχετεύεται το νερό άρδευσης από την λίμνη Υλίκη στο αρδευτικό δίκτυο της Κωπαΐδας. Οι εργασίες αφορούν στην επισκευή τμημάτων της επενδεδυμένης τάφρου Υλίκης – Κάστρου, καθώς και της Ενωτικής τάφρου. Το συνολικό μήκος των τμημάτων που θα επισκευαστούν είναι 5,5 χλμ.

H επισκευή θα γίνει με επεμβάσεις που αποβλέπουν:

  • Στον περιορισμό των απωλειών νερού άρδευσης.
  • Στον περιορισμό της κατάκλυσης και καταστροφής των παρακείμενων καλλιεργειών.
  • Στην απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού καναλιού κατά τις επόμενες αρδευτικές περιόδους.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν:

  • Στην υπερύψωση των παρειών του καναλιού σε ύψος 0,20 μέτρων.
  • Στην επένδυση της τάφρου με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, πάχους 7 cm.
  • Στην καθαίρεση και εκ νέου κατασκευή (με υπερύψωση) μικρού αριθμού γεφυρών που εμποδίζουν την ροή του νερού, με συνέπεια την υπερχείλιση της τάφρου.
  • Στον καθαρισμό της βλάστησης σε ζώνη πλάτους 2 μέτρων περίπου εκατέρωθεν του καναλιού.

Στον καθαρισμό του πυθμένα του καναλιού από φερτά και φυτικά υλικά.