Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Δημοτική Παράταξη του Δήμου Ορχομενού “Πορεία Προοπτικής” ενημερώνει τους δημότες για την πρόταση της παράταξης να γίνει μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ποσοστό 25% σε αντίθεση με αυτή της Δημοτικής Αρχής που προτείνει μείωση κατά 10%. 

Ο επικεφαλής της Παράταξης Σταύρος  Χριστακάκης, αναφέρει ότι για επικοινωνιακούς λόγους έγινε η ισχνή μείωση στον ηλεκτροφωτισμό και στην καθαριότητα ώστε η Δημοτική Αρχή να καλύψει την μεγάλη αύξηση στην ύδρευση.

Αποκαλεί την πρόταση της Δημοτικής αρχής για μείωση μόνο κατά 10%, ότι είναι προσχηματική και άτολμη, αφού δεν έλαβε υπ όψιν της το σύνολο των νέων δεδομένων (έσοδα από αδήλωτα τετραγωνικά) ενώ σε άλλο σημείο ότι η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε υπερεκτίμηση (φούσκωμα) των δαπανών για να δείξει ότι δεν είναι εφικτή η πρόταση της παράταξής του.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται παραδείγματα με οικονομικά στοιχεία ώστε να ενισχύσει και να αποδείξει ότι η πρόταση είναι εφικτή και καταλήγει “το μέλλον θα δείξει ότι είχαμε δίκιο”.

Η ανακοίνωση της “Πορείας Προοπτικής”

Αγαπητοί Δημότες

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο καταθέσαμε πρόταση για μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ποσοστό 25% με αποτέλεσμα ο  συντελεστής να μειώνεται σε 1,5 ευρώ ανά τμ από τα 2 ευρώ  ανά τμ για τις κατοικίες και σε  1,8 ευρώ ανά τ.μ από 2,4 ευρώ ανά τ.μ για τα καταστήματα όπως είχαν  διαμορφωθεί  από το 2011 και με την ψήφο  της Δημάρχου τότε.

Η πρότασή μας για μείωση κατά 25% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ρεαλιστική ,υλοποίηση και άμεσα μπορούσε να εφαρμοστεί, όπως θα αποδείξουμε παρακάτω με οικονομικά στοιχεία τα οποία διαχρονικά έχουν εγκριθεί με αποφάσεις του Δημοτικού  Συμβουλίου.

Η πρόταση της Δημοτικής αρχής για μείωση μόνο κατά 10% είναι προσχηματική και άτολμη και δεν έλαβε υπ όψιν της το σύνολο των νέων δεδομένων και των δυνατοτήτων που παρέχονται με την καταγραφή των αδήλωτων τετραγωνικών .

Επίσης δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός μέτρων και δράσεων , ώστε να προχωρήσει σε ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες ώστε να ισχύσει η αρχή της ανταποδοτικότητας των τελών.

Η ισχνή μείωση προτάθηκε για να καλύψει επικοινωνιακά την μεγάλη αύξηση που έγινε στην ύδρευση.

Η διαμόρφωση των εσόδων και των εξόδων  στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ανά έτος απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
2016  942073 848933  869626 72447
2017 1043171  974351 904153 139018
2018 1024645 995505 928361 96285
2019 1092390 1009141 746032 314706

 

Από την παράθεση των οικονομικών στοιχείων προκύπτει ότι μη τηρώντας την αρχή της Ισοσκέλισης των εσόδων με τα έξοδα δημιουργείται πλεόνασμα το οποίο συνιστά φορολογία των Δημοτών πράγμα το οποίο απαγορεύεται από την νομοθεσία.

Προτείναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας να μειωθούν κατά 25% καθώς με την ενσωμάτωση και των 81.900 τετραγωνικών μέτρων μέσω των αδήλωτων τετραγωνικών τα δεδομένα της υπηρεσίας για το 2021 με την πρόταση μας έχουν ως ακολούθως.

ΕΣΟΔΑ  1.004.274  ευρώ

(οικίες  621.900τ.μ Χ 1,5 ευρώ= 932.850 ευρώ

καταστήματα 39.680 χ 1,8 ευρώ = 71.424  ευρώ)

Τα έξοδα κυμαίνονται από 746.032 ευρώ μέχρι 928.361 ευρώ και όπως γίνεται φανερό καλύπτουν τα έξοδα και έτσι πληρείται η αρχή της ισοσκέλισης.

Παράλληλα υπάρχει ένα αδιάθετο ποσό ύψους 478.506 ευρώ

( 314.706 ευρώ πλεόνασμα έτους 2019 και 163.800 ευρώ από τα αδήλωτα τετραγωνικά για το έτος 2020) το οποίο πρέπει  να χρησιμοποιηθεί κατά την άποψή  μας για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον εμπλουτισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Αντ αυτού η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε υπερεκτίμηση (φούσκωμα) των δαπανών  για  να  δείξει ότι δεν είναι εφικτή η πρότασή μας.

Η δημοτική αρχή επιλέγει να διαθέσει το  πλεόνασμα σε άλλου είδους προτεραιότητες παρά στην ανακούφιση των πολιτών μέσω γενναίων μειώσεων όπως προτείναμε

Οι δημότες όμως απαιτούν να βελτιωθεί η καθημερινότητα τους και θεωρούν αυτονόητο ότι τα χρήματα που καταβάλουν πρέπει να  επιστρέφουν  σε αυτούς ανταποδοτικά ,με έργα και δράσεις από την πλευρά  του Δήμου συμβάλλοντας περαιτέρω στην ανάπτυξη του τόπου και όχι να χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση  άλλων λειτουργικών δραστηριοτήτων.

Το μέλλον θα δείξει ότι είχαμε δίκιο .

Ο Σύγχρονος Δήμος, ο Δήμος της  αποτελεσματικότητας ,της διαφάνειας και της ευθύνης θα είναι πάντα η προτεραιότητά μας.