Φέτος δεν διαπιστώνονται σοβαρά προβλήματα στη βαμβακοκαλλιέργεια από προσβολές του πράσινου σκουληκιού. Υπάρχει πρόβλημα όμως με το ρόδινο σκουλήκι.

Όπως αναφέρει στον ΑγροΤύπο ο προϊστάμενος του Τμήματος Ποιοτικού Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ Λάρισας κ. Δημήτρης Σταυρίδης, «με το πράσινο σκουλήκι φέτος δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Το γεγονός αυτό όμως δεν πρέπει να εφησυχάζει τους βαμβακοπαραγωγούς οι οποίοι πρέπει να επιθεωρούν επισταμένως την καλλιέργειά τους (κάθε 1–2 ημέρες) προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν εντομολογικές προσβολές. Υπάρχει όμως σοβαρό πρόβλημα με το ρόδινο σκουλήκι. Ήδη στη Λάρισα έχουμε πρόβλημα μεγάλου αριθμού προσβολών σε κάποιες περιοχές (Κιλελέρ, Τερψιθέα κ.α.). Επίσης σε επικοινωνία που έχω με άλλες περιοχές της χώρας φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα και στην Καρδίτσα».

Ο κ. Σταυρίδης επισημαίνει τους κινδύνους από τις προσβολές του ρόδινου σκουληκιού τονίζοντας ότι «θεωρώ ότι το ρόδινο σκουλήκι είναι πιο «ύπουλος» εχθρός σε σχέση με το πράσινο. Η ζημιά αυτή την εποχή φαίνεται στα καρύδια. Αν έχουν παγίδες στα χωράφια τους και βλέπουν συλλήψεις θα πρέπει οι παραγωγοί να ξεκινήσουν άμεσα τους ψεκασμούς. Αν δεν έχουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τους γεωπόνους της περιοχής τους».

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ανακοίνωσε συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές στους βαμβακοπαραγωγούς, τονίζοντας τα εξής:

Πράσινο Σκουλήκι:
Για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού συστήνεται στους παραγωγούς των ανωτέρω περιοχών, αλλά και οποιασδήποτε άλλης περιοχής, όταν διαπιστώνουν τουλάχιστον πέντε (5) ζωντανές προνύμφες (σκουλήκια) σε 100 βαμβακόφυτα, τότε μόνο να επέμβουν με τα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια εντομοκτόνα. Η καταπολέμηση είναι πιο αποτελεσματική όσο πιο έγκαιρα διαπιστωθεί η ύπαρξη ζωντανών προνυμφών (σκουληκιών) νεαρών σταδίων 1ου και 2ου (μέχρι 1 εκατοστό).

Ρόδινο Σκουλήκι:
Για το ρόδινο σκουλήκι, στο βλαστικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι βαμβακοφυτείες, συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν εξονυχιστικά τα καρύδια των φυτών για τυχόν στίγματα πάνω στην επιφάνειά τους ή στο εσωτερικό τους με σκοπό την διαπίστωση ύπαρξης ζωντανών προνυμφών, πραγματοποιώντας τακτικές δειγματοληψίες 100 καρυδιών (ηλικίας 10-15 ημερών) από αντιπροσωπευτικά σημεία κάθε αγροτεμαχίου και εφόσον διαπιστωθεί προσβολή στο 5% αυτών, τότε μόνο να γίνεται χημική καταπολέμηση.

Το ρόδινο σκουλήκι θεωρείται «ύπουλος» εχθρός του βαμβακιού, που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι νεαρές προνύμφες του ρόδινου σκουληκιού, σε χρονικό διάστημα 20-30 ωρών από την εκκόλαψή τους, ανοίγουν στα καρύδια τρύπες εισόδου, που συνήθως επουλώνονται και δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Ακολούθως τρέφονται στο εσωτερικό των καρυδιών προκαλώντας αφενός μεν σημαντική ποσοτική και ποιοτική υποβάθμισή τους, αφετέρου δε δυσκολεύεται η χημική καταπολέμησή του καθώς προστατεύεται από το περίβλημα του καρυδιού.

Επισημαίνεται ότι όπου χρειαστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά μέσα, πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του ίδιου εντομοκτόνου περισσότερο από δύο (2) φορές την καλλιεργητική περίοδο, ενώ είναι επιθυμητή η εναλλαγή σκευασμάτων διαφορετικού μηχανισμού δράσης κάθε φορά, προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων ανθεκτικότητας του σκουληκιού σε αυτό.